2014 m. kovo 21 d.    
Nr. 12
(2083)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Konstitucinio Teismo teisėjais paskirti V. Greičius, D. Jočienė ir E. Baltutytė

 Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės, Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimus, nutarė Konstitucinio Teismo teisėjais devyneriems metams paskirti Vytautą Greičių, Danutę Jočienę ir Elvyrą Baltutytę.

Po slapto balsavimo už V. Greičiaus kandidatūrą balsavo 67 Seimo nariai, prieš – 32, susilaikė 16 parlamentarų. D. Jočienės kandidatūrą parėmė 83 Seimo nariai, prieš balsavo 27, susilaikė 6. Už E. Baltutytės kandidatūrą balsavo 59, prieš – 44, susilaikė 13 parlamentarų. Taigi jos kandidatūrai pritarta tik trijų balsų persvara. Seimo nutarimai įsigalios kovo 20 d.

V. Greičiaus kandidatūrą teikė Seimo Pirmininkė L. Graužinienė, E. Baltutytės – Respublikos prezidentė D. Grybauskaitė, D. Jočienės – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius.

V. Greičius nuo 1990 metų eina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo pareigas, 1995–1998 metais buvo skyriaus pirmininku, 1998–2009 metais – LAT pirmininku, 1976–1990 metais – Ukmergės apylinkės teismo teisėjas. Nuo 1995 metų Teisėjų tarybos, 2002–2006 metais – Teismų tarybos pirmininkas. 2004–2008 metais – Europos Sąjungos valstybių Aukščiausiųjų Teismų pirmininkų asociacijos narys.

D. Jočienė 1993–1996 metais dirbo asistente Teisės institute prie Teisingumo ministerijos, 1994–2004 metais buvo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentė, ėjo docentės, 2002–2003 metais – ir prodekanės pareigas, 1997–2001 metais – ekspertė Europos teisės departamente prie Vyriausybės. 2003–2004 metais buvo Vyriausybės atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete, 2004–2013 metais ėjo Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjo pareigas.

Teisininkės išsilavinimą ir ilgametę profesinę patirtį žmogaus teisių apsaugos srityje turinti E. Baltutytė yra Lietuvos atstovė Europos Žmogaus Teisių Teisme. Per savo karjerą E. Baltutytė yra dirbusi Seimo kontroliere, Lietuvos žmogaus teisių centre, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. Teisininkė turi 14 metų pedagoginio darbo stažą – Mykolo Romerio universitete dėstė tarptautinės žmogaus teisių apsaugos, Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos socialinės chartijos įgyvendinimo disciplinas. Teisininkė yra dalyvavusi daugybėje tarptautinių mokymų ir seminarų žmogaus teisių apsaugos srityje, išleidusi nemažai publikacijų aktualiais žmogaus teisių apsaugos klausimais.

Kovą baigsis trijų 2005 metais paskirtų teisėjų kadencija: pirmininko Romualdo Kęstučio Urbaičio, teisėjų Tomos Birmontienės ir Ramutės Ruškytės.

Konstitucinį Teismą sudaro devyni teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. Konstitucinio Teismo teisėjais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija