2014 m. gruodžio 19 d.    
Nr. 48
(2119)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Didžioji Kalėdų prasmė – tapti dovana pasauliui, sekant Jėzaus gyvenimą

Į „XXI amžiaus“ klausimus atsako Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis KĖVALAS

Vyskupas Kęstutis Kėvalas
Modesto Patašiaus
(„Lietuvos rytas“) nuotrauka

Kalėdų – Kristaus Gimimo šventės – laukti pradedame per Adventą, permąstydami savo gyvenimą. Tačiau kasmet vis matome, kad labiausiai Kalėdų dvasią jaučia parduotuvės, o žmonės rūpinasi ir mąsto, kiek kokių dovanų nupirkti, kam sukauptus litus išleisti, ypač šiemet, kai jau paskutinės jų galiojimo dienos. Kaip vertintumėte tokį Adventą? Koks jis iš tiesų turėtų būti? Kuo katalikas labiausiai turėtų rūpintis per Adventą?

Pagrindinis kataliko rūpestis per Adventą yra atsinaujinti dvasia – susitaikinti su žmonėmis ir Dievu, atnaujinti savo maldos gyvenimą, pabūti tyloje. Tikinčio žmogaus pasiruošimas Kalėdoms labiau vyksta jo širdyje nei išorėje. Tai, kad šiandien labiau pabrėžiamas išorinis Kalėdų blizgesys, yra prastas šio laiko ženklas. Nemažai visuomenėje žmonių nėra linkę skirti laiko savo vidui, nes tai tarsi būtų laiko švaistymas. Nėra blogai nupirkti dovaną kitam žmogui Kalėdų proga. Tai yra tilto tiesimas į kitą, bendrystės stiprinimas. Tačiau yra liūdna, kai žmogus Kalėdoms ruošiasi tik parduotuvėje, bet neužeina į Bažnyčią, pagaliau „neužeina“ pabūti su savimi. Todėl dabar taip atsitinka, kad pavyzdžiui, tėvai vaikams perka dovanas, tačiau nepaaiškina jiems, kokia yra Kalėdų prasmė, kieno gimtadienį švenčiame ir ką reiškia, kad Dievas gimė šioje žemėje kaip kūdikis. Nieko geriau nepasakysi kaip Jėzus šia tema yra pasakęs: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta“ (Mt 6:33).


Svečiavosi įdomus pamokslininkas

Vyskupas Jonas Kauneckas,
klebonas kan. Jonas Paulauskas,
diakonas Audrius Undraitis
ir jaunimas bažnyčioje po Mišių.

Šv. arkangelo Mykolo parapiją aplankė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jis daug metų yra dirbęs vikaru Telšių vyskupijos parapijose, žinomas, kaip labai įdomus pamokslininkas, daug aktyviai dirbęs, bendravęs su ateitininkais. Sovietiniais laikais kartu su kunigais Alfonsu  Svarinsku, Vincentu Vėlavičiumi, Juozu Zdebskiu,  arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi aktyviai dalyvavo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje. Būdamas Panevėžio vyskupu ordinaru, jis dirbo ir Ateitininkų federacijos dvasios vadu, rūpinosi ateitininkų organizacijų steigimu, jų veiklos kokybe, palaikymu.

Gruodžio 7-osios sekmadienį jis pasakė pamokslus susirinkusiems į Mišias 9 val. Į 10 val. šv. Mišias susirinkusiems besiruošiantiems Pirmajai šv. Komunijai vyskupai pasakė specialiai vaikams pritaikytą pamokslą. Po šv. Mišių, vaikai su mokytojų pagalba padėkojo vyskupui giesmelėmis, įteikdami gėlių, duonos kepalą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija