2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

2016 metais pamatyti Popiežių buvo atvykę beveik 4 milijonai žmonių

2016 metais Vatikane vykusiuose susitikimuose su popiežiumi Pranciškumi dalyvavo beveik 4 milijonai žmonių. Metų pabaigoje šiuos duomenis paskelbė Popiežiaus oficialius susitikimus ir jo vadovaujamas pamaldas tvarkanti Popiežiaus namų prefektūra.

Daugiausia žmonių – daugiau kaip pusantro milijono – dalyvavo sekmadienių ir kitų šventadienių vidudienio maldos susitikimuose. Beveik milijonas žmonių dalyvavo Šventojo Tėvo aukotose Mišiose ir vadovautose kitose pamaldose. 43 bendrosiose audiencijose dalyvavo apie 760 tūkst. žmonių. Jubiliejinių audiencijų, kurių buvo 11, dalyvių skaičius siekė 450 tūkst. Apie 170 tūkst. žmonių dalyvavo kitose specialiose audiencijose.

Skelbiant kasmetinius statistinius duomenis apie dalyvavimą susitikimuose su popiežiumi pažymima, kad 4 milijonai – apytikslis skaičius žmonių, dalyvavusių Vatikane vykusiuose renginiuose. Mišių, pamaldų ir audiencijų skaičius nustatytas pagal išduotus leidimus dalyvauti šiuose susitikimuose; o šventadienių vidudienio maldos susitikimų dalyvių skaičius nustatytas remiantis Vatikano žandarmerijos duomenimis.

Prie Vatikane apsilankiusių 4 milijonų, reikia pridėti tuos, kurie su popiežiumi susitiko ne Vatikane, bet jam lankantis Romos mieste ir apaštališkųjų kelionių metu. Švenčiant Gailestingumo metus popiežius Pranciškus nesilankė Italijos miestuose, tačiau buvo išvykęs į šešias tolimesnes apaštališkąsias keliones. Jis aplankė Meksiką, Graikijos Lesbo salą, Lenkiją, Armėniją, Gruziją ir Azerbaidžaną ir galiausiai Švediją. Šių kelionių metu vykusiuose susitikimuose kartu sudėjus irgi dalyvavo keli milijonai žmonių.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija