2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Šv. Kalėdų laukimas ir džiaugsmas

Parapijos žmonės susirinko prie didelio
vienijančio stalo į Kūčių vakarienę

TVERAI. Skubantis laikas, kartais priverčia padejuoti – nespėjame su laiku. Jis kviečia ieškoti prasmės. Kaip tai padaryti? Atrodytų, paprasti sustojimai Advento metu, kvietė susimąstyti. Prie puošnaus adventinio vainiko, pagaminto Tverų gimnazijos bendruomenės, kiekvieną Advento sekmadienį rinkosi atskiros bendruomenės uždegti savo žvakę. Tverų gimnazija, seniūnijos ir garbingų kraštiečių žvakė, vaikų dienos centro ir vaikų su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai žvakės degė skaisčiai, nes uždegtos su viltimi ir meile. Jaunam žmogui, ieškančiam savo kelio ir turinčiam daug klausimų, dar svarbiau įprasminti laiką. Gruodžio viduryje į Tverų gimnaziją atvykusios sesės Pranciška ir Karolina FDCJ ieškojo atsakymų kartu su parapijos jaunimu, kaip skubant laikui nepasiklysti.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Apkabinti gerumo rankų

Kalėdaičiu dalijasi klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas

DUSETOS. Gražia tradicija tapo čia rengiama Šventa Kūčių vakarienė bendruomenės nariams, kurie neišgali parengti Kūčių stalo. Šventą Kūčių vakarienę surengė Dusetų Švč. Trejybės parapijos Pastoracinė taryba, pakvietusi vienišus, suklydusius, neradusius savo vietos gyvenime, turinčius priklausomybių savo kaimynus, žmones, kurie gyvena mūsų aplinkoje.

Gerumas ir džiaugsmas pripildo širdis, kada pagalbos ranką ištiesia bendruomenės nariai, kurie gyvena šiek tiek geriau ir noriai aukojo, jautriai prisidėjo prie šio prasmingo Šv. Kalėdų laukimo. Pirmieji geradariai, kurie parėmė šią idėją, buvo Dusetų K. Būgos gimnazijos vadovai Gintautas Kuzma ir Vanda Normantienė, gimnazijos valgyklos šeimininkė Vanda Guogienė, Seimo narys Rokas Žilinskas, Vasaknų žuvininkystės ūkio vadovas Algimantas Šiukščius, „Svaitos“ generalinis direktorius Vaclovas Cibulskis, Rokiškio urėdas Benjaminas Sakalauskas su žmona Irena. Nuošidžiai jiems dėkojame. Paminėsiu visus geros valios žmones, kurie aukojo ir linkėjo gražiai pabūti bendrystės, Kūdikėlio Jėzaus užgimimo šventėje, nes kaipgi kitaip jiems visiems galime padėkoti už šią įsimintiną Gerumo ir meilės Kūčių vakarienę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija