2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Apkabinti gerumo rankų

Kalėdaičiu dalijasi klebonas
kan. Stanislovas Krumpliauskas

Dusetiškiai prie Kūčių stalo

DUSETOS. Gražia tradicija tapo čia rengiama Šventa Kūčių vakarienė bendruomenės nariams, kurie neišgali parengti Kūčių stalo. Šventą Kūčių vakarienę surengė Dusetų Švč. Trejybės parapijos Pastoracinė taryba, pakvietusi vienišus, suklydusius, neradusius savo vietos gyvenime, turinčius priklausomybių savo kaimynus, žmones, kurie gyvena mūsų aplinkoje.

Gerumas ir džiaugsmas pripildo širdis, kada pagalbos ranką ištiesia bendruomenės nariai, kurie gyvena šiek tiek geriau ir noriai aukojo, jautriai prisidėjo prie šio prasmingo Šv. Kalėdų laukimo. Pirmieji geradariai, kurie parėmė šią idėją, buvo Dusetų K. Būgos gimnazijos vadovai Gintautas Kuzma ir Vanda Normantienė, gimnazijos valgyklos šeimininkė Vanda Guogienė, Seimo narys Rokas Žilinskas, Vasaknų žuvininkystės ūkio vadovas Algimantas Šiukščius, „Svaitos“ generalinis direktorius Vaclovas Cibulskis, Rokiškio urėdas Benjaminas Sakalauskas su žmona Irena. Nuošidžiai jiems dėkojame. Paminėsiu visus geros valios žmones, kurie aukojo ir linkėjo gražiai pabūti bendrystės, Kūdikėlio Jėzaus užgimimo šventėje, nes kaipgi kitaip jiems visiems galime padėkoti už šią įsimintiną Gerumo ir meilės Kūčių vakarienę.

Dusetų K. Būgos bibliotekos darbuotojos iškarpė šimtus snaigių, nupynė Kalėdinį vainiką, papuošė mokyklos valgyklą džiaugsmingomis Šv. Kalėdų laukimo dekoracijomis. Savo asmeninėmis aukomis šventę parėmė daugelis Dusetų seniūnijos verslininkų, ūkininkų, dosnios širdies gyventojų: turizmo sodybos „Nordas villa“ savininkai Neringa ir Dainius Aižinai, Dusetų „Kepyklėlės“ meistrai Dalia ir Artūras Samoiliukai, verslininkai Regina ir Edmundas Baniai, Albina ir Algimantas Čenkai, Sadūnų bendruomenės pirmininkė Regina Macijauskienė, seniūnaičių pirmininkė Virginija Mazūrienė, ūkininkai Stasys Broga, Nijolė ir Juozas Kazlai, Rima ir Steponas Buzėnai, medžio drožėjas Erikas Čypas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys. Esame dėkingi ir tiems, kurie savo darbu ir paaukotu laiku prisidėjo prie šios šventinės vakarienės, papuošusios mūsų kasdienybę.

Dusetų klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas apdovanojo visus kalėdaičiais ir pakvietė pasimelsti. Kai stovėjome susiėmę už rankų, pamatėme, kiek mūsų daug. Meldėmės, jausdami bendrystės šilumą, pasijutome viena šeima. Vienas su kitu pasidalinome, atsilauždami po gabalėlį kalėdaičio, palinkėjome sveikatos, vilties ir ramybės. Tapome viena šeima – juk ne vien senoliai yra vieniši, kartais ir jaunus žmones padarytos klaidos pasmerkia vienatvei ir atskirčiai.

Dusetų seniūnas Saulius Kėblys visus pasveikino ir tarsi Kalėdų Senelis padovanojo maišą saldainių. Kai kuriems, sergantiems ir negalėjusiems atvykti, įdėti lauknešėliai su pašventintais kalėdaičiais – tegul ir jie pajunta gerumo rankų apkabinimą ir žino, kad labai stengiamės nė vieno nepamiršti...

Ypatinga padėka Meno mokyklai: direktorei Dalei Deinienei – už auką, dailės mokytojai Svetlanai Raugienei – pagamintą prakartėlę – Kūdikėlio Jėzus gimimo įprasminimą. Tai – jos autorinis darbas.

Atrodo, kad padarėme didelį darbą, pavargome, tačiau gaivino ir jėgų suteikė žmonių gerumas, geranoriškumas, nes nereikėjo prašyti – užteko tik priminti, kad suteiktų mūsų varguoliams kuklią auką.

Beje, dusetiškių Kūčių stalas buvo turtingas ir prabangus, nes turėta įvairiausių produktų, vaisių iš „Svaitos“ parduotuvės ir Vasaknų žuvininkystės ūkio delikatesų, kuriuos daugelis ragavo gal pirmą kartą gyvenime.

Dėkojame mūsų gyvenimo metraštininkei Vilijai Visockienei už nuotraukas, už sukurtą filmą, kurį parodysime visiems Dusetų krašto žmonėms per Kraštiečių šventę. Dėkojame rūpestingoms Pastoracinės tarybos narėms Elenai Gaižiuvienei, Bronei Latvėnienei, Elenai Antonovai, Linutei Morkūnienei, kurios daug jėgų skyrė, rengdamos Kūčių vakarienę.

Mieli gerieji žmonės, būkite ir ateityje jautrūs šalia gyvenančių savo bendruomenės narių nevilčiai ir nepritekliams, atminkite, kad gerumas neša palaimą ir duodantiems, ir gaunantiems. Būkite laimingi sulaukę Naujųjų Metų.

Marija VARENBERGIENĖ

Vilijos Visockienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija