2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Po šimto metų gyvas mūsų širdyse

Povilas Žumbakis

Kun. Stasys Yla (pirmoje eilėje
trečias iš dešinės) su bičiuliais

Kiti rašys kunigo Stasio Ylos biografiją

Pažinti kunigą Stasį Ylą galima iš jo paskaitų, pamokslų, poezijos, straipsnių, knygų. Galima susidaryti viešą nuomonę iš žiniasklaidos, istorijos knygų bei laimingų žmonių, kurie jį pažino – nors jų gretos retėja.

Kviestas parašyti apie kunigą, iš asmeniškų ryšių, sutikau, nes jis paliko savo įtaką visam gyvenimui.

Jauni ateitininkai moksleiviai žinojome apie šį ateitininkijos žymų asmenį. Jo nuotrauka buvo iškabinta Dainavos stovyklos salėje šalia Stasio Šalkauskio, A. Maceinos, Kun. A. Lipniūno, J. Girniaus, A. Damušio ir kitų ateitininkijos „didžiųjų“. Apie jo straipsnius ir knygas žinojome ir porą buvome skaitę. Retom progom turėdavome progą jį išgirsti stovyklose, suvažiavimuose. Bet tai buvo visada iš tolo, iš auditorijos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija