2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šviesa, kuri keičia

Betliejaus ugnies įnešimas
į Šešuolių bažnyčią
Sauliaus Kvainicko nuotrauka

Širvintas jau ketvirtus metus prieš Kūčių vakarienę pasiekia ypatinga, skautų iš Betliejaus į Europą atgabenta ir iš rankų į rankas perduota Betliejaus taikos ugnis. Nuo gruodžio 14 dienos ugnis kasdien buvo perduodama vis naujam šeimininkui ir saugotojui. Šiais metais Betliejaus šviesa ir ramybė ypač plačiai išsiskleidė Širvintų mieste.

Pirmieji taikos žibintą gruodžio 15-osios  vakarą iš Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties Širvintų skautų perėmė Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos šauliai, kurie šventą ugnį atnešė į gruodžio 16 dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykusią netradicinio ugdymo dieną „Kalėdų stebuklo belaukiant“ ir dalino šios mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Vėliau vežė į Musninkuose vykusį „Spindulio“ bendruomenės susitikimą bei perdavė bendruomenės atstovei Filomenai Vaicekauskienei, prašydami toliau nešti ugnį vietos žmonėms.


Po 25 metų darbo Lietuvoje bazilijonų vienuolis grįžo į Ukrainą

Dr. Aldona Vasiliauskienė

T. Pavlo Jachimecas OSBM
Daugailiuose prie Dievo tarno
arkivyskupo Mečislovo Reinio
simbolinio kapo

Vilniuje esančią Švč. Trejybės Graikų (Rytų) apeigų katalikų (unitų) bažnyčią aptarnauja Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyne dirbantys vienuoliai – kunigai bei broliai. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, 1991 m. vasario 18 d. buvo įkurta Vilniaus Graikų (Rytų) apeigų Katalikų Bažnyčios religinė bendruomenė, vadovaujama kun. A. Lisovskio. Ji rūpinosi bažnyčios ir vienuolyno perdavimu tėvams bazilijonams. Tuometinis Galicijos provincijos protoigumenas t. Vasylis (Bohdanas Mendrunis) OSBM dirbti į Lietuvą išsiuntė t. Pavlo (Petro Jachimecą) OSBM kartu su br. Vladimiru Peleška OSBM sielovados darbui tarp Rytų (Graikų) apeigų katalikų. 1991 m. birželio 27 d. jie atvyko į Vilnių.

1991 m. liepos 5 d. pasirašius dokumentus Švč. Trejybės bažnyčia perduota Graikų apeigų katalikų tikintiesiems. Nuo to laiko šv. Mišios pradėtos aukoti kasdien. Ir štai prabėgo 25 metai. 2016 metais Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia minėjo Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios sugrąžinimo ukrainiečių bendruomenei 25 metus ir t. Pavlo Jachimeco OSBM darbo Vilniuje 25-metį. Per ketvirtį amžiaus atlikta daug svarbių darbų. Prie visų darbų pridėta tvirta kunigo Pavlo ranka. Kelis faktus paminėsime.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija