2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Šviesa, kuri keičia

Betliejaus ugnies įnešimas
į Šešuolių bažnyčią
Sauliaus Kvainicko nuotrauka

Zibalų mokyklos skautai dovanoja
ugnį mokyklos direktorei
Sauliaus Kvainicko nuotrauka

Betliejaus ugnies įnešimas
į Širvintų bažnyčią
Justo Arasimavičiaus nuotraukos

Betliejaus ugnis pasklido
Širvintų bažnyčioje

Betliejaus ugnies pristatymas
Musninkų „Spindulio“ bendruomenėje

Betliejaus ugnies perdavimas
gyvąja grandine
Agnės Ulytės nuotrauka

Širvintas jau ketvirtus metus prieš Kūčių vakarienę pasiekia ypatinga, skautų iš Betliejaus į Europą atgabenta ir iš rankų į rankas perduota Betliejaus taikos ugnis. Nuo gruodžio 14 dienos ugnis kasdien buvo perduodama vis naujam šeimininkui ir saugotojui. Šiais metais Betliejaus šviesa ir ramybė ypač plačiai išsiskleidė Širvintų mieste.

Pirmieji taikos žibintą gruodžio 15-osios  vakarą iš Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties Širvintų skautų perėmė Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos šauliai, kurie šventą ugnį atnešė į gruodžio 16 dieną Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vykusią netradicinio ugdymo dieną „Kalėdų stebuklo belaukiant“ ir dalino šios mokyklos mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams. Vėliau vežė į Musninkuose vykusį „Spindulio“ bendruomenės susitikimą bei perdavė bendruomenės atstovei Filomenai Vaicekauskienei, prašydami toliau nešti ugnį vietos žmonėms.

Gruodžio 16 dieną prie skautų akademikų gyvosios ugnies grandinės prisijungė ir ugnį perėmė Lietuvos skautų sąjungos Kunigaikščio Traidenio draugovės skautai Zibaluose. Jie taikos ugnį atnešė į Zibalų pagrindinę mokyklą ir padovanojo mokyklos direktorei Sigitai Kaminskienei. Gruodžio 18 dieną vyko į Šešuolių parapiją. Ugnis iškilmingai įnešta į bažnyčią ir šv. Mišių metu perduota klebonui kun. Egidijui Kazlauskui, o jis toliau ja dalijosi su parapijiečiais.

Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties skautai, įžiebę pirmąjį Betliejaus taikos ugnies žiburį Širvintose, toliau leido šviesos žibintą iš rankų į rankas, kad atneštų jį gruodžio 23 dieną širvintiškiams į Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią ir atiduotų žmonėms, o ant jų šventinio stalo deganti žvakė toliau skleistų pasaulio kūrėjo siunčiamą šviesą.

Gruodžio 23 dieną Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje nuo Lietuvos skautų sąjungos Kunigaikščio Traidenio draugovės skautų iškilmingai įnešto žibinto buvo uždegtos bažnyčioje esančio Advento vainiko žvakės, o po vakarinių šv. Mišių žmonės buvo raginami pasidalinti ugnimi ir uždegtą žvakę parsinešti į savo namus bei pasidalinti ugnyje rusenančia tikrąja Betliejaus siela su kaimynais bei brangiais ir artimais žmonėmis. Taika prasideda nuo kiekvieno iš mūsų – nešančio ugnį ir priimančio šį taikos simbolį, nuo kiekvieno, kuris toliau skleidžia šią šviesą šeimoje ir brangių žmonių draugijoje. Kiekvienas ištiesdamas ranką uždegti žvakę keičiasi ir keičia, jiems darosi jaukiau gyventi.

Betliejaus taikos ugnies nešimo organizatoriai, Lietuvos Skautų Sąjungos Akademinio Skautų Sąjūdžio kunigaikščio Algimanto skilties Širvintų skautai, dėkoja prie akcijos prisidėjusiems ir Taikos ugnį Širvintose, Zibaluose, Musninkuose ir Šešuoliuose skleisti padėjusiems Lietuvos skautų sąjungos Kunigaikščio Traidenio draugovės skautams ir jų vadovams skautininkams Vytautei ir Sauliui Kvainickams, Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės Širvintų šaulių 10-osios kuopos šauliams ir jų vadui Leonui Vaicekauskui, šv. Mišias aukojusiems Širvintų parapijos kunigams – klebonui dekanui Leonui Klimui ir vikarui Povilui Slaminiui – bei Šešuolių parapijos klebonui kun. E. Kazlauskui bei visiems, nešusiems Betliejaus ugnį į žmonių rankas ir širdis.

Šarūnė Baronaitė

Širvintų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija