2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Šv. Kalėdų laukimas ir džiaugsmas

Parapijos žmonės susirinko prie didelio
vienijančio stalo į Kūčių vakarienę

Malda prie naujojo Betliejaus

Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos
choras. Kairėje – klebonas
kun. dr. Saulius Stumbra

TVERAI. Skubantis laikas, kartais priverčia padejuoti – nespėjame su laiku. Jis kviečia ieškoti prasmės. Kaip tai padaryti? Atrodytų, paprasti sustojimai Advento metu, kvietė susimąstyti. Prie puošnaus adventinio vainiko, pagaminto Tverų gimnazijos bendruomenės, kiekvieną Advento sekmadienį rinkosi atskiros bendruomenės uždegti savo žvakę. Tverų gimnazija, seniūnijos ir garbingų kraštiečių žvakė, vaikų dienos centro ir vaikų su tėveliais, kurie ruošiasi Pirmajai Šv. Komunijai žvakės degė skaisčiai, nes uždegtos su viltimi ir meile. Jaunam žmogui, ieškančiam savo kelio ir turinčiam daug klausimų, dar svarbiau įprasminti laiką. Gruodžio viduryje į Tverų gimnaziją atvykusios sesės Pranciška ir Karolina FDCJ ieškojo atsakymų kartu su parapijos jaunimu, kaip skubant laikui nepasiklysti.

Advento metu, kai dienos dovanoja mažai šviesos ir šilumos, ieškome, kuo pripildyti tą tamsumą. Ketvirtasis Advento sekmadienis buvo nuspalvintas padėkos spalvomis. Sumos metu dėkota parapijos žmonėms, kurie savo darbu kuria parapijos bendruomenę, kas aplinką tvarkydamas, kas remonto darbus atlikdamas, kas skubėdamas pasidalinti patarimu ir gera idėja, kaip gaivinti ir budinti parapiją. Skambiomis giesmėmis šį nuostabų sekmadienį Viešpatį garbino Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos choras (vadovas – M. Gudžiūnas).

Bėgantis laikas vedė į Kūčių vakarą. Lankydami parapiją per kalėdojimą, atradome daug vienišų žmonių. Kartu su naujuoju parapijos „Carito“ reikalų vedėju ir Tverų seniūnu Antanu Zalepūga ėmėmės iniciatyvos nepalikti vienišų žmonių. Gal kiek nedrąsiai, kaip ir dera žemaičiams, rinkosi senoliai ir vieniši žmonės, suvežti iš vienkiemių ir tolimų kaimų į parapijos namus Kūčių vakarienei, sušildyti bendros maldos, atlaužtos plotkelės pasotinti, o svarbiausia, kaip šeimoje prie didelio ir vienijančio stalo.

Džiugus adventinis laukimas įprasmintas – susirinkus parapijos bendruomenei ir gausiai suvažiavusiems vaikams, vaikaičiams į parapijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, prie naujo Betliejaus (jį pagamino vietinis meistras Juozas Mitkevičius), prie vaikų ir jaunimo rankomis dabintų eglučių, džiugiai aidėjo „Sveikas, Jėzau, gimusis“.

Tverų parapija džiugiai išgyveno adventinį laukimą, bandydama ne sustabdyti, bet įprasminti laiką.

Kun. dr. Saulius Stumbra,
Tverų parapijos klebonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija