2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kūčių vakarienė stokojantiems „Sriubos“ valgykloje

Kalėdaičius dalija arkivyskupai
Sigitas Tamkevičius,
Lionginas Virbalas
ir vyskupas Kęstutis Kėvalas

Gruodžio 24-osios rytmetį Kauno I dekanato „Carito“ „Sriubos“ valgykloje prie kūčių stalo sėdo vargingai gyvenantys, kasdien joje besilankantys Kauno gyventojai drauge prie šventinio stalo pasidalyti džiaugsmo ir vilties žinia, kurią kiekvienam žmogui dovanoja dievišku Kūdikiu į pasaulį nužengsiantis Dievas.

Atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, arkivyskupijos „Carito“ direktorius Arūnas Kučikas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Tomas Trečiokas, Kauno I dekanato „Carito“ vedėja Ona Virbašiūtė.

Išreikšdami solidarumą su vargstančiais miesto gyventojais į šventę atvyko Kauno mero pavaduotojas Povilas Mačiulis, Savivaldybės tarybos nariai Loreta Kudarienė, Edita Gudišauskienė, Andrius Kupčinskas, Seimo narys Kazimieras Starkevičius, Žaliakalnio seniūnas bei grupė socialinės rūpybos srityje dirbančių žmonių.

Arkivyskupas palaimino Kūčių stalą, drauge su savo pagalbininku vyskupu Kęstučiu padalijo kalėdaičius, palinkėjo šventinio džiaugsmo, ramybės parnešti į savo aplinką artimiesiems. Mero pavaduotojas linkėjo, kad ateinančiais metais visų gyvenime būtų daugiau šviesos, grožio, tarpusavio draugiškumo.

Kūčių vakarienę paruošė kasdien varguolius šiltais pietumis maitinančios valgyklos darbuotojos, talkino „Carito“ savanoriai. Stokojantiems buvo padovanoti šilti drabužiai, dovanas supakavo Kauno I dekanato parapijų karitiečiai, geros valios žmonės primezgė jiems daug šiltų kojinių.

Beje, baigiantis Advento laikui, Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleiviai ir jų mokytojai jau daug metų vykdo gerumo akciją, rinkdami maisto produktus „Sriubos“ valgyklai. Tai – Jėzuitų gimnazijos bendruomenės solidarumas su stokojančiais pasidalijant savo meile. Po šv. Mišių akcijos metu surinktas maistas gimnazijos atstovų pristatytas į Partizanų gatvėje esančią valgyklą.

Pagal Kauno I dekanato „Caritas“ informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija