2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Susikaupimo valandėlė

Igliaukiečiai adventinio
susikaupimo valandėlėje.
Dešinėje – kun. Remigijus Maceina

Gruodžio 18-osios, sekmadienio, popietę po šv. Mišių igliaukiečiai rinkosi adventinio susikaupimo valandėlei. Pirmiausia visus pasveikino Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Remigijus Maceina, kiekvienam įteikdamas po mažytę dovanėlę. Susirinkusieji svarstė, ar sunku išrinkti dovaną, kas yra smagiau – pačiam dovanoti ar gauti dovanų. Kiekvienas įvardino, kokią dovaną galėtų padovanoti Jėzui. Vėliau klausydamiesi Šventojo Rašto ištraukos iš Koheleto knygos, susirinkusieji pratęsė mintis apie laiką, o klebonas papasakojo apie senovinius Advento papročius bei tradicijas. Pasakojimu ir trumpa malda pristatytos ir uždegtos keturios Advento žvakės. Vykdydami eksperimentą su akmenimis, smėliu ir vandeniu, igliaukiečiai nusprendė ir įvardijo, kokie dalykai jų gyvenime yra patys svarbiausi. Mažosios „Tryptuko“ šokėjėlės šoko sakralinį šokį. Šiltas bendravimas tęsėsi prie arbatos puodelio.

Jurgita Spūdienė,
Igliaukos Anzelmo Matučio mokyklos tikybos vyr. mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija