2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kalėdų rytas su vaidinimu prie Betliejaus

Sceninis vaizdelis Šv. Kalėdų rytą

Į jaukioje prieblandoje skendinčią Maironių bažnyčią, Kalėdų rytą rinkomės pasitikti didžiojo stebuklo – Jėzaus gimimo. Prieš šv. Mišias skambant bažnyčios choro giesmei „Tyliąją naktį“, parapijiečių būrelis trumpu sceniniu vaizdeliu nukėlė į tą laiką, kada Viešpats atsiuntė į pasaulį Atpirkėją – savo Sūnų.

Kristaus gimimo stebuklas stipriai jaudina kiekvieno krikščionio širdį. Toje trumpoje scenoje matėme, kaip mūsų širdžių šaltumu kartais vejame Kristų nuo savęs. Ir kokie mes turime būti budrūs ir jautrūs, kada Jis pasibeldžia į mūsų duris gal benamio varganais rūbais, gal tėvams nereikalingo vaiko ašaromis, gal beviltišku kaliniu. Nesvarbu. Ar nešauksime: „Nėra vietos“? Ar neužtrenksime jam durų? Jis praeis pro mūsų namus ir tikrai ras vietos gal ne tvartelyje pas piemenis kaip prieš porą tūkstančių metų, bet pas tuos mažiausius, mūsų nuvertintus, pas tuos, kurie bejėgiai prieš mūsų puikybę ar padėtį. Būkime budrūs tai išgirsti ne tik Kalėdų nakties laukdami, Kristus beldžiasi į mūsų duris kasdien, netikėčiausiomis situacijomis. Ir tada, atvėrę Jam duris, pajuntame patį didžiausią džiaugsmą – gerumą. Tai ir norėjo pasakyti Maironių žmonės savo trumpame Šv. Kalėdų vaizdelyje. Džiugi staigmena laukė susirinkusių vaikučių. Po šv. Mišių aplankė Kalėdų senelis su snieguole ir nykštukais. O kur džiaugsmas, ten šalia ir laimė. Dėkojame klebonui kun. Remigijui Katiliui už dvasinį palaikymą ir finansinių galimybių suteikimą sukurti prasmingą džiaugsmą ir juo pasidalyti. Kalėdų rytą skirstėmės iš Maironių bažnyčios giliai supratę giesmės žodžio prasmę: „Kokia yra laimė Viešpaties artumas“.

Živilė Macaitytė

Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija