2017 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(2218)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Rekolekcijų diena

Upynos klebonas kun. Vytautas
Šiaudvytis dalija Šv. Komuniją

Gruodžio 18-ąją, sekmadienį, Šilalės dekanato Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčiose įvyko kasmetinės rekolekcijos. Joms vadovavo, šv. Mišias aukojo, homilijas sakė ir išpažinčių klausė neseniai Telšių vyskupo Jono Borutos SJ į Upyną klebonu paskirtas kun. Vytautas Šiaudvytis. Išpažinčių klausė ir Šilalės vikarai kunigai Vaidotas Gadeikis, Aivaras Pudžiuvelis. Kun. V. Šiaudvyčio homilijos sujaudino visų parapijų tikinčiuosius. Ruošdamasis rekolekcijoms daug darbo turėjo atlikti Šilalės parapijos klebonas kan. dr. Algis Genutis.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija