2017 m. gegužės 5 d.
Nr. 18 (2235)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Su vyskupo Motiejaus Valančiaus vardu

Antanas Ivinskis

Kan. Jonas Petrauskis su varniškiais,
minint jo 75-ąjį gimtadienį, 2012 05 02

Ilgametis Varnių klebonas, dabar rezidentas kanauninkas Jonas Petrauskis visiems varniškiams ir Varnius pažįstantiems pelnytai atrodo suaugęs su šia vietove ir žmonėmis. Jis jau 45 metai gyvena Varniuose, iš jų klebonu tarnavo 43 metus, o likusius yra parapijos rezidentas.

Kelias į Varnius

Kun. Jonas Petrauskis gimė 1937 m. gegužės 1 d. Baidotų kaime, Salantų parapijoje. Jono ir Eugenijos Petrauskių, išauginusių aštuonis vaikus, šeimoje Jonas buvo antroji atžala. Po kurio laiko šeima persikėlė į mamos tėviškę – Platelių parapijos Atlaužų kaimą. Iš čia būsimasis kunigas ėjo į mokyklą Gintališkėje, nuo 8-osios klasės – į Platelių vidurinę mokyklą. Baigęs dešimt klasių buvo paimtas į karo tarnybą. Grįžęs iš kariuomenės, užbaigė 11-ąją klasę ir tada, 1961 metais, įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1966 m. balandžio 6 d. 2000 metais vysk. Antano Vaičius buvo paskirtas Telšių Katedros kapitulos kanauninku.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija