2017 m. gegužės 5 d.
Nr. 18 (2235)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Maldos mylėtojų grupės Atvelykis

Šventės vedėjos ir giedotojos

Atvelykis – aštuntoji diena po Kristaus Prisikėlimo, užbaigianti velykinę savaitę. Pagal krikščioniškąją tradiciją Atvelykis dar vadinamas Tomo sekmadieniu. Apaštalas Tomas negalėjo kartu su kitais apaštalais dalyvauti to laikotarpio įvykiuose. Kristaus prisikėlimu jis įtikėjo tik įkišęs pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. Tad Velykos jam buvo tarsi atnaujintos. Tradiciškai Atvelykio sekmadienį Tytuvėnų parapijos maldos į Dievo Gailestingumą grupės vadovė sesuo Bernadeta OSB (Rozalija Rimkutė) surengia Gailestingumo šventę. Šiemet ji, kaip įprasta, prasidėjo šv. Mišiomis, kuriose klebonas kun. Rimantas Žaromskis pakvietė visus drauge melsti Dievo Gailestingumo malonės šeimoms, tautoms ir pasauliui bei konkrečiai parapijiečiams, maldos mylėtojams, silpniesiems ir jau Viešpaties pašauktiesiems. Ne kartą Žodžio liturgijos metu skambėjo jau minėtojo apaštalo vardas bei kvietimas tvirtinti tikėjimą.


Ruošiamės Jaunimo dienoms

Susitikimas pradinukais
Virginijos Markevičienės nuotrauka

Kovo 28 dieną Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje lankėsi Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovai Monika Žideliūnaitė ir Ugnius Mikaliūnas. Jie atsivežė Jaunimo dienų kryžių. Pirmieji su svečiais susitiko pradinių klasių mokiniai. Vaikai noriai bendravo, atsakinėjo į klausimus, o teisingai atsakę, galėjo gauti dovanėlių. Jie dalyvavo protų mūšyje, dainavo, šoko. Mažiesiems šis susitikimas labai patiko, nes sužinojo daug naujų dalykų.

Paskui su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovais susitiko devintokai, dešimtokai bei keli vienuoliktokai. Susitikimo tikslas – pakviesti visus dalyvauti Jaunimo dienose, kurios vyks birželio 23–25 dienomis Vilniuje. Susitikimas prasidėjo visiems gerai žinomu žaidimu „Tiesa – drąsa“. Mokiniams reikėjo pasirinkti: atsakyti į Monikos klausimą arba Ugniaus sugalvotą užduotį. Dauguma pasirinko Tiesą ir atsakinėjo į klausimus, į kuriuos atsakymą galėjo žinoti tik paklaustasis: batų dydis, mylimosios ar mylimojo vardas, mėgstamiausias patiekalas. Tik viena mergina pasiryžo pasirinkti Drąsą. Jai teko padainuoti ir pagroti visiems susirinkusiems. Netrukus paaiškėjo, kodėl susitikimą svečiai pradėjo būtent šiuo žaidimu. Jei mergina nebūtų buvusi drąsi, ji nebūtų atlikusi užduoties, nebūtų išsisukusi iš padėties, todėl visi turėtume būtų drąsūs ir nepasiduoti baimėms. Šis žaidimas čia ypatingai tiko, nes šių metų Jaunimo dienų šūkis bei pavadinimas – „Tiesa padarys Jus laisvus“.


Kai šviečia „Lurdo žvakė“

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus
gimnazijos jaunieji maltiečiai
su kunigais ir akcijos organizatoriais
Ugnės Košinskaitės nuotrauka

Šiemet tęsiama Maltos ordino iniciatyva 12 neįgalių žmonių iš Lietuvos nuvežti į Šventąjį Prancūzijos miestą Lurdą. Tuo tikslu aštuntą kartą organizuojama akcija „Lurdo žvakė“, kurios metu renkamos aukos neįgalių žmonių ir juos lydinčių asmenų kelionės išlaidoms iš dalies padengti.

Šiemet akcija „Lurdo žvakė“ atkeliavo ir į Kvėdarną. Ši akcija buvo vykdoma Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje ir Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Jaunieji maltiečiai paaiškino žmonėms kilnų akcijos tikslą, kvietė aukoti, įsigyjant spalvingą maltiečių žvakę. Kartu su ja dalinti atvirukai, kuriuose buvo galima užrašyti maldavimus, prašymus Švč. Mergelei Marijai. Visas intencijas ir prašymus, užrašytus atviruke, piligrimai nuveš į Lurdą, prie Mirabele grotos, kur bus aukojamos šv. Mišios, o jose tie lapeliai sudeginami. Parapijos klebono kun. Edgaro Petkevičiaus paraginti žmonės noriai aukojo. Per vieną dieną išplatinta 100 maltiečių žvakių, surikta 250 eurų aukų. Tikime, kad žmonės, kurie mūsų dėka aplankys Lurdą, ir mes, rašiusieji maldavimus, patirsime Švč. Mergelės Marijos malonę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija