2017 m. gegužės 5 d.
Nr. 18 (2235)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kai šviečia „Lurdo žvakė“

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus
gimnazijos jaunieji maltiečiai
su kunigais ir akcijos organizatoriais
Ugnės Košinskaitės nuotrauka

Šiemet tęsiama Maltos ordino iniciatyva 12 neįgalių žmonių iš Lietuvos nuvežti į Šventąjį Prancūzijos miestą Lurdą. Tuo tikslu aštuntą kartą organizuojama akcija „Lurdo žvakė“, kurios metu renkamos aukos neįgalių žmonių ir juos lydinčių asmenų kelionės išlaidoms iš dalies padengti.

Šiemet akcija „Lurdo žvakė“ atkeliavo ir į Kvėdarną. Ši akcija buvo vykdoma Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje ir Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Jaunieji maltiečiai paaiškino žmonėms kilnų akcijos tikslą, kvietė aukoti, įsigyjant spalvingą maltiečių žvakę. Kartu su ja dalinti atvirukai, kuriuose buvo galima užrašyti maldavimus, prašymus Švč. Mergelei Marijai. Visas intencijas ir prašymus, užrašytus atviruke, piligrimai nuveš į Lurdą, prie Mirabele grotos, kur bus aukojamos šv. Mišios, o jose tie lapeliai sudeginami. Parapijos klebono kun. Edgaro Petkevičiaus paraginti žmonės noriai aukojo. Per vieną dieną išplatinta 100 maltiečių žvakių, surikta 250 eurų aukų. Tikime, kad žmonės, kurie mūsų dėka aplankys Lurdą, ir mes, rašiusieji maldavimus, patirsime Švč. Mergelės Marijos malonę.

Dėkojame visai mūsų gimnazijos bendruomenei, visiems parapijiečiams, o ypač kunigui Edgarui, kurių dėka akcija puikiai pavyko.

Rita Vainorytė, Evelina Rumšaitė, Ovidijus Kutniauskas,
Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos jaunieji maltiečiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija