2018 m. sausio 12 d.
Nr. 2 (2269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Šventasis Sostas ir Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas

Mons. dr. Rolandas Makrickas dar prieš 13 metų Vatikano archyvuose atrado svarbų
Lietuvos Nepriklausomybės istorijos dokumentą

Mons. dr. Rolandas Makrickas

Bet koks su mūsų istorija susijusių dokumentų radimas pasaulio archyvuose tampa dovana ir reikšmingu įvykiu, juolab kad pradėjome nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio metus. Prieš pat Kalėdas įvyko nesusipratimas dėl Vatikano slaptojo archyvo fonduose esančio dokumento – Lietuvos prašymo Šventajam Sostui pripažinti mūsų nepriklausomybę. Manymas, kad jį surado Istorijos instituto mokslininkas pasirodė esąs ne visiškai teisingas. Paaiškėjo, kad dokumentas buvo surastas prieš 13 metų – 2004-aisiais jį atrado monsinjoras daktaras Rolandas MAKRICKAS, dokumentą aprašęs savo daktarate, kurį apsigynė Grigaliaus universitete, Romoje. Disertacijoje, kuri 2006-aisiais išleista atskira knyga, „Šventojo sosto ir Lietuvos santykiai, Lietuvos valstybės atgimimas 1915-1919 metais pagal Miuncheno apaštališkosios nunciatūros archyvinius dokumentus“. Diplomatas ir Bažnyčios istorikas, Vatikano apaštališkosios nunciatūros vadovas Gabone (Afrika) mons. Rolandas Makrickas anksčiau yra dirbęs ir Kaukaze – Gruzijoje, Armėnijoje, ir Skandinavijoje, ir Amerikoje, ten organizavęs dabartinio popiežiaus Pranciškaus vizitą į Jungtines Valstijas. Mons. dr. Rolandas Makrickas atsakė į Nemiros Pumprickaitės LRT televizijos laidos „Savaitė“ ir Agnės Skamarakaitės LRT radijo laidos „60 minučių“ klausimus. Pateikiame šių svarbių pokalbių sanglaudą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija