2018 m. sausio 26 d.
Nr. 4 (2271)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50; 2018 m. nr. 1, 2, 3)

Kaip jau minėta, vienas artimiausių talkininkų spaudos leidyboje buvo jo adjutantas Albinas Biliūnas. Baigęs Jurbarko gimnaziją, turėjo neabejotinų meninių gabumų: meistriškai padirbinėjo antspaudus, karinius bilietus, pasus ir kitus sovietinių įstaigų blankus. Tokius auksinių rankų kovotojus partizanų vadovybė labai vertino, juos dažniausiai įtraukdavo į štabo sudėtį, pavesdavo rūpintis spaudos leidyba.

Vokiečių ir rusų okupacijų metais vienas pagrindinių Aido ryšininkų buvo Vytau tas Mickaitis. Jis du kartus per mėnesį 10–15 kilometrų dviračiu važiuodavo susitikti su rinktinės vadu. Iš jo gaudavo 100–150 egzempliorių pogrindinio laikraščio „Lietuviški atgarsiai“, kuris nuo 1945 m. pavasario išeidavo kas mėnesį keturių puslapių apimties. Spaudą išplatindavo Kidulių ir Slavikų valsčiuose. Su Kauno pogrindininkais P. Paulaitis ryšį palaikė per laivų remonto įmonėje buhalteriu dirbusį Vytauto Mickaičio brolį Juozą. Paketai iš Kauno su korespondencija P. Paulaičiui ir iš jo Kauno pogrindininkams buvo perduodami per lietuvius, laivų kapitonus. Toks ryšys kurį laiką buvo patikimas ir operatyvus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija