2018 m. kovo 30 d.
Nr. 13 (2280)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Šv. Agotos šventė

Varnių klebonas kan. Domas Gatautas
šventina šv. Agotos duoną

Iniciatyvos minėti Duonos dieną ėmėsi senolių bendruomenė. Jau antri metai ji sukviečia draugus, pažįstamus į popietę, skirtą Šv. Agotos dienai paminėti. Skamba eilių posmai, dainos, vyksta žaidimai, menamos mįslės, dalijamasi savo kepta duonele ir čia pat ji parapijos klebono pašventinama. Šiemet buvau paprašyta parengti trumpą pranešimą apie šv. Agotos duoną. Kas ji, šv. Agotos duona, kad jos taip reikia visiems?

Duona – maistas kūnui, pakylėtas iki sakralumo – yra neatsiejamas kasdienybės atributas, neatskiriamas nuo civilizacijos istorijos ir pažangos. Sakoma, kad Dievas ir mirtingo žmogaus rankos sukūrė šį šedevrą, teikiantį gyvybę ir džiaugsmą. Katalikiškas pasaulis vasario 5-ąją mini Šv. Agotos liturginę šventę, o Lietuvoje minima dar ir Duonos diena.


Svarbus susitikimas

Gargždų dekanato kunigai ir tikybos
mokytojai katechetai su vyskupu
Kęstučiu Kėvalu ir svečiais
iš Telšių Gargždų bažnyčioje

Kovo 7 dieną Gargžduose lankėsi Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas. Jį lydėjo vyskupijos kurijos kancleris, kun. rel. m. mgr. Haroldas Šneideraitis, vyskupijos katechetinio centro vadovas, mons. kan. eduk. m. lic. Rimantas Gudlinkis. Parapijos patalpose svečių laukė dekanato kunigai, tikybos mokytojai katechetai.

„Mūsų susitikimo tikslas – pabendrauti, susipažinti, sužinoti problemas, rūpesčiai, pasvarstymai apie katechezę“, – kalbėjo vyskupas. Ruošiant vaikus, jaunimą sakramentams, ypač svarbu ugdyti gebėjimą žinias pritaikyti praktiškai, praturtinti išgyvenimus liturgijoje, pajusti tikėjimo džiaugsmą. Yra pasiūlyta sutvirtinamiesiems organizuoti savaitgalius, siekiant bendrystės, maldos, sugebėjimų įgytas žinias taikyti gyvenime. Suaugusiųjų švietimo programos tikslas – padėti tėvams, kurie ruošia vaikus šeimoje sakramentams. Pageidautina, kad tėvai patys gilintų savo žinias ir šeimoje aktyviau ruoštų vaikus sakramentams, dalyvautų sekmadienio Mišiose. Tai jau yra privaloma kai kuriose parapijose.


Širdy buvo džiugesys

Prisikėlimo parapijos jaunos
šeimos Karo muziejaus sodelyje

Šiemet labai laukėme Vasario 16-osios šventės. Juk Lietuvos Nepriklausomybei – 100 metų!

Kauno Kristaus Prisikėlimo Bazilika – visos tautos šventovė, Laisvės simbolis. Vasario 16-ąją iškilmingas šv. Mišias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir kunigai. Šioje Kristaus padėkos Dievui aukoje dalyvavo daugybė tikinčiųjų, įvairios organizacijos, studentija ir moksleivija. Į Baziliką atėjo jaunos Prisikėlimo parapijos šeimos, papuošusios savo vaikučius specialiai šiai šventei pasiūtomis trispalvėmis kepuraitėmis ir šalikais. Rankose vaikučiai laikė po didžiulę tautinių spalvų tulpę. Jas, padedant dailininkei Jovitai Aukštikalnytei, jie pasigamino patys kartu su savo mamytėmis. Mūsų vyresnieji vaikai su pasididžiavimu aukštai iškėlė ant trijų tautinių spalvų audinių užrašytus „Tautiškos giesmės“ žodžius, norėdami priminti, kokie svarbūs jie yra mūsų tautos gyvenime:


Džiaugsmingas Lietuvos valstybės gimtadienis

Kristaus Prisikėlimo parapijos
jaunų šeimų bendruomenė Kauno
Kristaus Prisikėlimo Bazilikoje
švenčia valstybės jubiliejų

Brangaus žmogaus ar mano pačios gimtadienis yra smagi ir džiaugsminga šventė. Šį kartą patyriau, jog valstybės gimtadienis irgi yra labai konkreti, suvokiama ir džiaugsminga šventė, kuri po Trispalve sutelkia visus Lietuvos piliečius pasaulyje.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos jaunų šeimų bendruomenė Lietuvos gimtadieniui pasiruošė atsakingai. S. Ramutės Budvytytės iniciatyva ir pagalba tėveliai šiai iškilmingai šventei papuošė savo vaikus siūtomis trispalvėmis kepurėlėmis, o patys tėveliai užsirišo trispalvius šalikus. Dailininkės Jovitos Aukštikalnytės padedami, vaikai „užsiaugino“ ryškias tulpes, kuriomis jie papuošė Baziliką iškilmingoms šv. Mišioms už Lietuvos nepriklausomybės 100 metų jubiliejų ir visą tautą. Jautėmės pakiliai, buvome pasipuošę ir džiugūs, susikaupę ir ypatingi savo valstybės gimtadienio dalyviai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija