2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Prienų dekanate

Sutvirtinimas naujojoje bažnyčioje

BALBIERIŠKIS. Birželio 22 dieną Švč. Mergelės Marijos Rožinio parapijoje buvo švenčiamas Sutvirtinimo sakramentas. Ši iškilmė tapo istoriškai ypatinga – tai pirmasis Sutvirtinimas po šios bažnyčios atstatymo. 2015 m. rugpjūčio 8 d. bažnyčią sunaikino gaisras, tačiau didelių parapijos klebono kun. Remigijaus Veprausko, parapijiečių ir visos bendruomenės pastangų bei lėšų dėka šiemet ji buvo atstatyta ir kovo 3 dieną konsekruota. Balbieriškio parapijiečiai turi naujus maldos namus, kuriuose bendrai maldai gausiai renkasi parapijos nariai ir svečiai. Čia Sutvirtinimo sakramentą teikė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Po šv. Mišių šventiškai nusiteikę sutvirtintieji sveikino vieni kitus ir dėkojo ganytojui bei parapijos klebonui linkėdami Dievo palaimos ir gausių Šv. Dvasios dovanų!

Ona KUZMAITĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija