2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Ganytojiška tarnystė ir misija

Popiežiaus Pranciškaus paraginimai naujiesiems kardinolams

Mindaugas Buika

Po Šv. Petro bazilikoje vykusios
konsistorijos popiežius Pranciškus
ir visi nauji kardinolai aplankė
popiežių emeritą Benediktą XVI. Trumpas
susitikimas vyko popiežiaus emerito
namų – Vatikano „Mater Ecclesiae“
vienuolyno koplyčioje. Visi kartu
sukalbėjo „Sveika, Marija“, popiežius
emeritas Benediktas XVI kartu
su popiežiumi Pranciškumi suteikė
naujiems kardinolams palaiminimą

Tautinė įvairovė ir Bažnyčios visuotinumas

Apaštalų Petro ir Pauliaus liturginės šventės išvakarėse popiežius Pranciškus vadovavo dar vienai, jau penktajai iškilmingai savo pontifikato viešajai konsistorijai, kurioje aukščiausią bažnytinę instituciją, Kardinolų kolegiją, papildė 14 naujų narių, atstovaujančių 11 pasaulio šalių iš keturių kontinentų, taip praturtinančių visuotinę Katalikų Bažnyčios tarnystę. Iš birželio 28 dieną paskirtų kardinolų, 11 yra jaunesni nei 80 metų ir turi teisę dalyvauti konklavoje renkant naują galimą Popiežių – toks yra išskirtinis kardinoliškos tarnystės bruožas. Tarp šių naujų kardinolų elektorių (rinkėjų) keturi darbuojasi Romos Kurijoje: Tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas, 74 metų ispanas, jėzuitas, kardinolas Luizas Franciskas Ladarija Fereras (Luis Francisco Ladaria Ferrer), Popiežiaus generalinis vikaras Romai 64 metų italas kardinolas Andželas de Donatis (Angelo De Donatis), Vatikano valstybės sekretoriaus pavaduotojas (netrukus pradėsiąs eiti naujas Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto pareigas), 70 metų italas, kardinolas Džiovanis Andželas Bečiu (Giovanni Angelo Becciu), Popiežiaus labdaros tarnybos vadovas, apaštalinis elemonizarijus (išmaldininkas), 54 metų lenkas, kardinolas Konradas Krajevskis (Konrad Krajewski).


Kauno arkivyskupija turės vyskupą augziliarą

Popiežius Pranciškus liepos 2 dieną Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru paskyrė mons. dr. Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos generalinį vikarą. Jis gimė Vievyje, Kaišiadorių vyskupijoje, 1972 m. kovo 24 d. 1996 m. gruodžio 26 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis suteikė kunigystės šventimus ir paskyrė Kaišiadorių parapijos vikaru. Tais pačiais metais skiriamas Aukštadvario bei Vytautavos parapijų administratoriumi. 2000–2004 metais studijavo praktinę teologiją Frankfurte prie Maino. Nuo 2004 m. – Kaišiadorių vyskupo generalvikaras.


Jėzus – dailidė ir Dievas

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Dievo Sūnus, gyvendamas Nazarete, ėmėsi dailidės amato (apie tai byloja šio sekmadienio Evangelija; žr. Mk 6, 3), pagerbė visų profesijų darbuotojus. Nuo šiol net mažiausias darbas, jei jis atliekamas, kad būtų pagarbintas Dievas, Jo akyse yra vienas vertingiausių užsiėmimų. Kuo kilnesnės asmens atliekamų darbų intencijos, tuo didesnė jo dvasinė branda. Dievui patinka, kai Jo mylimas kūrinys – žmogus - pirmiausia (nesvarbu, kuo ketintų užsiimti), prieš pradėdamas veikti, savo širdį pakelia į Jį ir sako: „Viską skiriu didesnei Tavo garbei!“ Dievas juo džiaugiasi, nes jis nors trumpu maldos atodūsiu (pirmiausia malonės dėka), savo laisvos valios pastangomis, atsiribodamas nuo visų žemiškų rūpesčių traukos liudija, kad nėra nemąstantis gyvūnas, kuris yra absoliučiai pavaldus visuotiniam gamtos jėgų veikimui, bet jo pašaukimas pranoksta visus kitus – leisti Švč. Trejybei, kad jo gyvenimo kelias taptų Jos Gyvenimo dalimi, ir jis kaskart panašėtų ne tik į angelus, bet į Ją pačią.  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija