2018 m. liepos 5 d.
Nr. 27 (2294)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kelionė į Trakus

Endriejavo ir Judrėnų parapijiečiai
Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo
Bazilikoje su vyskupais Kęstučiu
Kėvalu ir Dariumi Trijoniu, centre –
klebonas kun. Stasys Šlepavičius

2018-ieji paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais. Birželio 20 dieną Žemaitijos kunigai buvo sukviesti į nuostabią Trakų Švč. Mergelės Apsilankymo Baziliką. Dalyvavo apie 50 kunigų ir du vyskupai. Gargždų dekanato Endriejavo parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius į piligriminę kelionę kartu pakvietė ir būrį parapijiečių iš Endriejavo ir Judrėnų parapijų. Jiems ši kelionė padarė neišdildomą įspūdį. Po šv. Mišių šventovėje mus šiltai priėmė vyskupai Kęstutis Kėvalas ir Darius Trijonis.

Po visų iškilmių grįždami namo, užsukome į Kauną, aplankėme Kristaus Prisikėlimo Baziliką, iš jos bokšto apžvelgėme Kauno panoramą, pasidžiaugėme pagražėjusia ir atjaunėjusia buvusia laikinąja sostine.

Visų piligriminės kelionės dalyvių vardu nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. S. Šlepavičiui už šią nuostabią mums dovanotą šventę.

Piligriminės kelionės dalyvių vardu Ona Budvytienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija