2018 m. liepos 13 d.
Nr. 28 (2295)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

100 metų – tūkstančiai žygių...


XXI Amžius


Spaudos, televizijos ir radijo rėmimo fondas 2018 metams „XXI amžiui“ skyrė 6000 € paramą projektui „100 metų – tūkstančiai žygių...“ vykdyti. Rubrikos: Akistata su Tėvyne; Atmintis; Dezinformacijos labirintuose; Eterio balsai iš anapus; Gailestingumas – lietuvių tautos bruožas; Kova be taisyklių; Laikas ir žmonės; Laisvės daigai nelaisvės tamsoje; Nelietuviai – Lietuvai; Partizanų kovų ir disidentų darbų atspindžiai literatūroje; Slaptųjų tarnybų dokumentus pasklaidžius; Valstybės kūrėjai; Žaizdos; Žmogaus dvasia – neįveikiama.


Žmogaus dvasia – neįveikiama

Paminklas Vyties Kryžiaus kavalieriams

Klebonas kun. Alfredas Puško
pašventino paminklą Ramygalos
valsčiaus savanoriams

RAMYGALA. Birželio 24-ąją Laisvės aikštėje atidengtas paminklas 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Ramygalos valsčiaus Vyties Kryžiaus kavalieriams. Taip įgyvendinta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirta idėja visoje šalyje įamžinti savo krašto Nepriklausomybės kovų savanorių atminimą. Idėjos autorius – žurnalistas Vyčio paramos fondo steigėjas Vilius Kavaliauskas. Sumanymą palaikė Ramygalos seniūnija, vietos bendruomenė, finansavimą skyrė Panevėžio rajono savivaldybė. Dviejų metrų aukščio iš raudono švediško granito pagaminto paminklo autorius – garsus monumentaliosios skulptūros kūrėjas Vytautas Tallat-Kelpša. Paminklas gražiai įsikomponuoja į pagrindinę miesto erdvę harmoningai derėdamas su tokios pat spalvos neogotikine plytų mūro Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia.


Žaizdos

Visuomeninė iniciatyva įgyvendinta – memorialas sušaudytiems ministrams pastatytas

Genovaitė Kazielienė

Atminimo kryžių „Negrįžusiems
iš Sibiro platybių“ ir monumentą
„Dievas – Tėvynė – Laisvė“ šventina
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

2016 metais gimė visuomeninė iniciatyva monsinjoro Alfonso Svarinsko įkurtame Didžiosios Kovos apygardos Mūšios partizanų parke įrengti memorialą septyniolikai pirmosios Lietuvos Respublikos (1918–1940) žuvusių ministrų įamžinti. Be to, nutarta prie memorialo sumontuoti tris marmurines plokštes su užrašais: DIEVAS, TĖVYNĖ, LAISVĖ.

Ši idėja įgyvendinta – Didžiosios Kovos apygardos Mūšios partizanų parke pastatyti atminimo ženklai. Projektas vykdytas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Susikūrė iniciatyvinė grupė

Mons. A. Svarinskas puoselėjo viltis Mūšios partizanų parke pagerbti nužudytus Lietuvos ministrus. Buvęs politinis kalinys numatė vietą, kur būtų galima pastatyti memorialą. Tačiau šio sumanymo įvykdyti nespėjo – iškeliavo į amžinybę. Įgyvendinti monsinjoro svajonę ėmėsi visuomeninės organizacijos „SOS – Vepriuose“ vadovas Romas Petras Šaulys. Jo pastangomis susikūrė iniciatyvinė grupė „Atmintis“. Joje susibūrė Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, istorijos mokslų daktarė Aušra Jurevičiūtė, visuomeninės organizacijos „Lietuvos atminties keliai“ pirmininkas Vytautas Anušauskas, Kovo 11-osios akto signataras Vladimiras Jermolenko, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys Jonas Burokas, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio prezidiumo pirmininkas Jonas Čeponis, bendrovės „D. Varec“ direktorė Danuta Varec, Lietuvos moterų lyga ir jos pirmininkė prof. Ona Voverienė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos nepriklausomybės gynėjų sąjunga, kiti.


Atmintis

Kodėl dar neužvesta kun. Broniaus Laurinavičiaus beatifikacijos byla?

Natalija Maciulevičienė,

Teol. mgr., tikybos mokytoja metodininkė

Šią kun. B. Laurinavičiaus nuotrauką
1981 metais mano krikšto mamai
padovanojo Adutiškio klebonijoje
šeimininkavusi Veronika Turlo, kuri
buvo artima mano krikšto mamos draugė.
Veronika augino rožes prie klebonijos
ir jai tai puikiai sekėsi, o mano
krikšto mama prie savo namų Kriukų
kaime (Adutiškio pašonėje, iš karto
už geležinkelio pervažos, Baltarusija) –
lelijas. Užaugintomis gėlėmis moterys
puošė Adutiškio bažnyčios altorius,
dabino prieš atlaidus

Prieš kurį laiką buvau paklausta mokinių, koks yra mano kunigo idealas. Ilgai galvoti nereikėjo – iš karto atsakiau, kad tai yra kun. Bronius Laurinavičius, gyvenęs 1913–1981 metais.

Šiuo straipsniu norėčiau priminti faktus apie Lietuvos didvyrį, jo biografiją, kunigo tarnystės svarbą, žmogų, kurio pavyzdys ir pasišventimas galėtų suburti daug entuziastų. Pristatysiu atsiminimus, tai, ką patyriau asmeniškai susitikdama su kun. Broniumi Laurinavičiumi savo vaikystėje. Faktai buvo kuklūs, bet susitikimai su šiuo kunigu nulėmė mano gyvenimo kelio pasirinkimą, pašaukimo atsiskleidimą, paskatino pajusti Dievo jėgą ir jos pliūpsnį mano gyvenime.

Trumpa biografija

Bronius (Bronislovas) Laurinavičius gimė prieš 105 metus, 1913 m. liepos 16 d. Gėliūnuose, Astravo rajone (Baltarusijos lietuvių saloje), darbščių, religingų žemdirbių, išsaugojusių meilę savo kalbai, kultūrai, tėvynei Lietuvai, šeimoje. Joje augo penki vaikai, tačiau du iš jų maži mirė. Pradžios mokslus išėjo pas kaimo mokytoją, vėliau – lietuviškoje liaudies „Ryto“ mokykloje. Vasarą ganydamas gyvulius, rasdavo laiko paskaityti atsineštas knygeles.


Atmintis

Paroda kunigui kankiniui atminti

Parodos dalyviai prie kunigo kankinio
Pauliaus Racevičiaus portreto

VARNIAI. Birželio 27 dieną Žemaičių vyskupystės muziejuje paminėtos kunigo kankinio Pauliaus Racevičiaus (1908 12 15–1933–1941 06 27), gimusio Laukuvos parapijoje, 110-osios gimimo ir 77-osios žūties metinės. Renginyje dalyvavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonas, dekanas kun. Eduardas Semaška, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorė Elvyra Spudytė, vyskupus atlydėję kancleris kun. Evaldas Alūza ir sekretorius kun. Donatas Liutika, Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas kan. Domas Gatautas, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Vera Macienė, Varnių seniūnijos ir švietimo įstaigų darbuotojai, itin daug kun. P. Racevičiaus giminaičių ir Varnių miesto gyventojų.


Atmintis

Gyvenimo audrose nepalūžęs

Antanas POCIUS

(Tęsinys. Pradžia nr. 46, 47, 48, 49, 50;
2018 m. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)

Toliau P. Paulaitis rašo: „Kartą atvirame pokalbyje MASSR KGB atstovas – majoras Sviatkinas man pareiškė:

„Jei atvirai prisipažintumėm, Paulaiti, mes nežinome, ką su Jumis daryti. Į Lietuvą Jūsų įleisti negalima, nes tarp Jūsų ir dabartinės Lietuvos liaudies didelis ideologinis kontrastas“. Tuo buvo viskas pasakyta, ir man nereikėjo aiškinti, kad paslėpė mane už aukštų tvorų visam gyvenimui!

Taip, aš visiškai kitos formacijos žmogus, ir su tuo seniai laikas buvo susitaikyti. Be to, juk negalima vien už įsitikinimus atimti iš žmogaus gyvenimą. Aš taip suprantu: jeigu man negalima gyventi Jūsų visuomenėje, t. y. savo tėvynėje, tada leiskite man išvažiuoti iš Sovietų Sąjungos. Jokio pavojaus aš jums nekeliu, nes jau septinta dešimtis, šmeižti Jūsų tikrovę užsienyje neketinu, net jei to norėčiau, nes nieko apie ją nežinau. Visus socializmo statybos Lietuvoje metus aš praleidau kalėjimuose ir lageriuose, ir naujas gyvenimas man nesuprantamas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija