Atnaujintas 2003 m. gegužės 28 d.
Nr.41
(1145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Lietuva
Kultūra
Krikščionybė ir pasaulis
Žiniasklaida
Žvilgsnis
Atmintis
Literatūra
Istorija ir dabartis
Nuomonės
Istorijos vingiai
RinkaPRIEDAI


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Per Lietuvą nuvilniję poezijos „atlaidai“

Šiame numeryje:

Visuomeninė televizija Lietuvoje: neįgyvendinama misija

Europa kaip Lietuva

Lietuvių pėdsakais Amerikoje

Gyvenimo dvasios karalystė

Rusijos kareivių motinų sąjungos rūpesčiai

Į kovą su vėjo malūnais

Ar leisime Lietuvoje įsitvirtinti oligarchinei diktatūrai?

Ar galima išeiti iš bevaldystės krizės Vilniuje?

Partizaninio pasipriešinimo nuslopinimo 50-mečiui

Poezijos pavasario laureatas Antanas A. Jonynas

„Prie poetų priprantame kaip prie gamtos, kaip prie knygų ir artimų žmonių“, - taip kažkada yra sakęs Marcelijus Martinaitis. Pripratome. Ir ne tik prie poetų. Kiekvienais metais, artėjant pavasariui, medžiams pradėjus krauti naujus pumpurus, nejučia imame kažko laukti. Aplanko pažįstamas jausmas ir kartu su pavasario svaiguliu mumyse ima sprogti poetinio žodžio ilgesys. Tuomet, pavargę nuo kasdienių darbų, lėkštų šou, piktų ir grėsmingų laikraščių antraščių, nuo kompiuterių ir televizorių ekranų, skubame į susitikimą, kuriame koks nors garbus „poeta“ nutrintu švarkeliu arba aktorius užburiančiu balsu iškilmingai praneša: „Sveiki susirinkę į Poezijos pavasario šventę“. Gyvenimas, anot Vytauto Mačernio, yra aukštosios akimirkos, kurių metu žmogus išsiskleidžia Visatos pilnatvėje. Tokių akimirkų, kūrybinėje individo veikloje ieškodami neišsemiamos esaties paslapčių, kiekvienais metais susirenkame patirti į Poezijos pavasario šventę.


Naujas Tėvynės sąjungos vadovas

Naujai išrinktam Tėvynės sąjungos pirmininkui Andriui Kubiliui Vytautas Landsbergis įteikė simbolinę dovaną - kubilą su užrašu „Q-Bill-ius“

Įvykusiame Tėvynės sąjungos suvažiavime, šios partijos kūrėjui prof. V.Landsbergiui jau anksčiau atsisakius kelti savo kandidatūrą į partijos vadovus, naujuoju Tėvynės sąjungos pirmininku buvo išrinktas buvęs pirmasis TS pirmininko pavaduotojas Andrius Kubilius.
Suvažiavimo išvakarėse V.Landsbergis pažymėjo, kad per dešimt metų, jam vadovaujant Tėvynės sąjungai, jai teko nelengvi išmėginimai. Tačiau TS įveikė skaldymo ir uzurpavimo užmačias ir apgynė partijos vietą Lietuvos gyvenime. Vertindamas Seimo nario V.Uspaskich rengiamą referendumą dėl rinkimų sistemos pakeitimo ir Seimo narių atšaukimo, V.Landsbergis pabrėžė, kad šio referendumo esmė - Seimo narių atšaukinėjimas, kurio mechanizmą V.Uspaskich yra sukūręs. Tokių „asmenybių“ Seimas taptų valdomas kaip lėlių „šėpa“. „Gavus marionečių Seimą, bus galima užrikti ir ant ES, ir ant NATO. O jau tokio valdomo parlamento sprendimu nutiesti fondinį finansų eurotiekį „Briuselis-Kėdainiai“ būtų vieni juokai. „Jangila“ ir Mergelių salos nublanktų kaip kūdikio ašara“, - pabrėžė prof.V.Landsbergis.


Žolynai, žolės širdis...

Dailininkas Vytautas Tamoliūnas

Kauno architektų namų galerijoje atidaryta Vytauto Tamoliūno tapybos darbų paroda „Žolynų misterija“. Šią parodą dailininkas jau pristatė Vilniuje, „Lietuvos aido“ galerijoje, kauniečiams ji pateikiama papildyta naujausiais darbais, sukurtais specialiai Kauno architektų namų galerijos erdvei. V.Tamoliūno darbuose augalų motyvai nėra naujiena ar atsitiktinumas. Nauja galbūt tai, kad šiuose darbuose žolynai įgavo mistinį švytėjimą.
Dailininkas prisipažino, kad jo dažnai klausia, kaip jis kuria paveikslus, ar tai kompiuterinė grafika, ar skaitmeninė spauda. Ypač dažnai to klausiama Vokietijoje, kurioje surengta ne viena paroda. Užsieniečiai nustemba sužinoję, kad tai tapyta rankomis... Jie skuba viską daryti greitai. O Vytauto paveikslai reikalauja daug laiko, čia milijonai brūkšnelių sudėliota vienas prie kito.


Žiūrovų simpatijos – provincijos muziejaus teatrui

Kraštotyros muziejaus direktorė Vita Povilionienė
ir jo teatro režisierius Gintaras Kutkauskas

Maždaug prieš porą metų Lietuvoje vyko mėgėjiškų teatrų festivalis-konkursas „Atspindžiai“, kurio metu buvo renkamas geriausias šio žanro saviveiklinis kolektyvas. Tokiu buvo pripažintas Pasvalio kraštotyros muziejaus teatras. Namo jis parsivežė „Aukso paukštę“.
Pernai pasvaliečių teatras buvo pakviestas į Kupiškio dekanato ir šio rajono kultūros centro organizuotą sakralinio meno festivalį. Jis vyko Palėvenės vienuolyne. Pasvaliečiai į jį nuvežė spektaklį „Kilkime ir aukime“. Šis vaidinimas buvo pakankamai aukštai įvertintas.


Ar galimi nauji poslinkiai Vatikano ir Maskvos santykiuose?

Artimiausi sąjungininkai – Maskvos ir visos Rusijos
patriarchas Aleksijus II ir prezidentas Vladimiras Putinas

Pastaruoju metu ir diplomatiniuose, ir bažnytiniuose sluoksniuose pasirodė svarstymų dėl galimų pozityvių poslinkių tiek Rusijos ir Šventojo Sosto, tiek Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių santykiuose. Netgi kalbama apie tikėtiną popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Rusijoje pakeliui į Mongoliją, kur vizitas – kol kas oficialiai nepatvirtintas – planuojamas rugpjūčio mėnesiui.
Šį pavasarį įvyko keli trumpi, bet reikšmingi Rusijos aukštų pareigūnų vizitai į Romą ir Vatikaną, taip pat formaliai atnaujintas Šventojo Sosto ir Maskvos patriarchato ekumeninis dialogas. Kaip „geros valios gestą“ galima suprasti ir naujo katalikų vyskupo paskyrimą Irkutsko diecezijai vietoje Rusijos valdžios išvaryto ankstesnio ganytojo. Taip pat neseniai vienam išvarytam katalikų kunigui buvo leista „sutvarkius dokumentus“ grįžti sielovadiniam darbui į Sankt Peterburgą.


Išlikęs tautos širdyje

Adolfo Ramanausko-Vanago 85-ųjų gimimo metinių minėjime:
prof. Vytautas Landsbergis, partizano duktė Auksė Skokauskienė, jaunesnioji sesuo Aldona Ramanauskaitė-Sujetienė

Balandį Alytuje buvo paminėtos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS ) tarybos pirmininko pirmojo pavaduotojo, LLKS pajėgų vado, dimisijos brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 85-osios gimimo metinės. Ta didžia proga miesto Šv. Angelų Sargų bažnyčioje buvo aukotos šv. Mišios. Jas aukojo Lietuvos kariuomenės kapelionas kan. Juozas Gražulis, mons. Alfonsas Svarinskas ir Alytaus įgulos kapelionas kun. Remigijus Butkevičius.
Po to Alytaus kraštotyros muziejuje įvyko žymiojo kovotojo už Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę minėjimo iškilmės. Jų metu atidaryta šiai progai skirta paroda. Minėjime dalyvavo A.Ramanausko-Vanago dukra Auksė Skokauskienė, jaunesnioji sesuo Aldona Ramanauskaitė-Sujetienė, dabar gyvenanti Lazdijų rajone. Į iškilmes atvyko Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Alytus tokiai datai paminėti buvo pasirinktas todėl, kad tuometinėje Mokytojų seminarijoje A.Ramanauskas dirbo pedagoginį darbą, tai jo jaunystės miestas.


Kaunas parodoje - įspūdingas

Parodą atidaro ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas (centre) ir Kauno miesto mero pirmasis pavaduotojas Kazimieras Starkevičius

Plėtros galimybės

Kaunas ne kartą buvo kritikuojamas, kai kuriomis progomis ir pasišaipoma, esą jis kone provincija, kad jį savo ekonomine, kultūrine veikla lenkia ne vien sostinė Vlnius, bet ir Klaipėda. Esą kauniečiai nesugeba pritraukti solidžių verslininkų, investuotojų iš užsienio, tai atsiliepia miesto biudžetui, bendram įvaizdžiui.
Kauniečiai nutarė tarsi paneigti tokius gandus bei spėliones. Miesto šeimininkai Parodų centre surengė tradicinę verslo, mokslo, kooperacijos, kultūros ir švietimo parodą „Kaunas 2003“. Tradicinę todėl, kad tai jau trečioji tokia paroda, savo užmojais, apimtimis pranokusi dvi ankstesniąsias. Kaip sakė renginio organizatoriai, parodos tikslas - sudaryti galimybę pirmiausia Kauno miesto įmonėms eksportuoti ir parduoti savo produkciją ir paslaugas, parodyti kooperacijos galimybes. Lankytojai iš Lietuvos ir užsienio susipažino su plačia miesto specifika - unikaliais gaminiais, aukšta įvairių technologijų, produkcijos bei paslaugų kokybe. Parodoje buvo siekiama pritraukti bei viešinti mokslo, švietimo įstaigas, parodant jų ryšį su verslu, suteikti Kauno įmonių specialistams informaciją apie vietinę ir Europos Sąjungos paramą.


Raudondvario pilies pašonėje

Raudondvario bibliotekos skaitytojams D.Biseto pasakų herojus vaidina vaikų dramos studijos „Aitvaras“ jaunieji aktoriai

Balandžio 23-30 dienomis Lietuvos bibliotekų skaitytojai jau trečią kartą buvo pakviesti į Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginius.
Raudondvario bibliotekos (Kauno r. savivaldybės Viešosios bibliotekos filialas) veikla neapsiriboja tik skaitytojų informacinių poreikių tenkinimu, visuomenės informacinės kultūros ugdymu. Kuriama paslaugų sistema, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius. Taigi ir Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai buvo skirti visoms bibliotekos skaitytojų grupėms. Buvo parengtas reklaminis plakatas, atspindintis bibliotekos tikslus, tradicinę ir netradicinę bibliotekos veiklą, nužymintis tolesnės sėkmingos bibliotekos veiklos kryptis.
Balandžio 23 dieną mažuosius skaitytojus Raudondvario biblioteka ir vaikų dramos studija „Aitvaras“ (vadovė A.Remeikienė) pakvietė į susitikimą su Donaldo Biseto pasakų herojais. Biblioteka įsikūrusi Raudondvario pilyje, todėl graži parko aplinka sąlygoja įvairias renginių formas. Šįkart pirmieji pavasario žiedai, žaluma pritraukė į parką būrį vaikų, besidžiaugiančių šiltomis dienomis. O ančiukai (D.Biseto pasakų herojai) paįvairino jų laisvalaikį.


Anarchijos prielaidos

Lietuvos administracinis teismas atmetė faktiškai tik popieriuje egzistuojančių „Jaunosios Lietuvos“ ir Naujųjų tautininkų sąjungos skundą dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo pripažinti referendumą dėl narystės Europos Sąjungoje įvykusiu ir jo balsavimo rezultatų. Skundą pasirašė pats jaunalietuvių vadas Stanislovas Buškevičius ir du žymiais politologais besiskelbiantys Edvardas Kriščiūnas bei Giedrius Šarkanas. Skundo autorių motyvai tie patys, juos visa Lietuva girdėjo ir tebegirdi dar gerokai prieš referendumą ir po jo. Esą bendrovės „VP Market“ iniciatyva surengta akcija, pateikus lipduką „Aš balsavau“ už vieną centą nusipirkti butelaitį alaus, skalbimo miltelių ir šokolado, „nupirko“ mažiausiai 15-20 proc. rinkėjų balsų, ir tai nulėmė teigiamus balsavimo rezultatus. O rusų kalba leidžiamo savaitraščio „Obzor“ apžvalgininkas kažkoks Josif Usser net suskaičiavo, kad tokiu būdu buvo „nupirkta“ 481928 arba 28,9 proc. rinkėjų balsų.


Piligrimų turizmo agentūra „JUVETURA“ kviečia:

San Mario de Angelio bazilika

Į turistinę apžvalginę pažintinę poilsinę piligrimų kelionę į ČEKIJĄ, ITALIJĄ, AUSTRIJĄ, LENKIJĄ birželio 6-11 dienomis

Maršrutas: Vilnius – Vranovas (poilsis Čekijos nacionaliniame parke prie upės) – Venecija – Viena – Znojimas – Čenstakava – Krokuva – Vilnius.

Kelionės kaina – 365 Lt.

Vilnius, Bazilijonų g. 3. Tel./faks.: 8-5-2314006 (9-15 val.),
8-5-2645736 (nuo 18 val.), 8-673-38624 (mob.).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija