Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Sąjūdis buvo ir bus reikalingas

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai mitinge Vingio parke 1988 metų liepos 9 dieną

Virgilijaus Usinavičiaus (ELTA) nuotrauka

Gegužės 31 dieną Vilniaus Kongresų rūmuose, vienoje didžiausių ir gražiausių sostinės salių, įvyks Sąjūdžio suvažiavimas. Jau aštuntasis. Nuo pirmojo, įgavusio Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo vardą, praėjo penkiolika metų. Per tą laiką mūsų tėvynėje įvyko daug svarbių pokyčių: atkurta nepriklausomybė, įgalinusi atverti kelią reformoms įvairiose ūkio srityse, esame pakviesti į euroatlantines struktūras, šį mėnesį Lietuvos žmonės surengtame referendume pasakė: „Taip, norime įsijungti į Europos Sąjungos tautų šeimą“. Prie visų šių darbų prisidėjo Sąjūdis, pažadinęs tautą gyventi laisvės sąlygomis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog dabar Sąjūdis jau nebereikalingas. Gal aštuntasis suvažiavimas jau bus paskutinis?
Šiuos klausimus, artėjant suvažiavimui, pateikėme Sąjūdžio pirmininkui Rytui Kupčinskui. Jis sakė: „Sąjūdis Lietuvos žmonėms buvo ir bus reikalingas. Sąjūdis nėra politinė organizacija. Tai visuomeninis judėjimas. Vienas jo tikslų buvo nepriklausomybės paskelbimas ir įtvirtinimas. Tik pažvelkime į Lietuvos istoriją - visą laiką už savo egzistenciją, laisvę ir gerovę privalėjome kovoti. Klysta tie, kurie mano, jog, mums įstojus į NATO ir Europos Sąjungą, galėsime visiškai atsipalaiduoti, jog niekam nebereikės rūpintis tautos išlikimu. Esame valstybė, turinti sieną ir su kitokios politinės struktūros šalimis. Po metų, ratifikavus sutartį su Europos Sąjunga, ši siena taps išorine ES siena, tai yra atsidursime ES pakraštyje. Mums teks didžiulė atsakomybė už tai, kas vyksta šalia tos sienos ir už jos.
Be šių, išliks daug vidaus gyvenimo problemų, kurios dabar neretai yra dangstomos, sprendžiamos tik iš dalies. Jas galima įvardyti taip: teisingumo atkūrimas, tautiškumo išsaugojimas, švietimo reformos priežiūra ir t.t. Sąjūdis - tai aukštą profesinę kvalifikaciją turinčių sąžiningų ir darbščių žmonių dauguma. Jų pastebėjimai yra labai vertingi. Todėl teikėme ir teiksime pasiūlymus Seimui, Vyriausybei bei organizacijoms įvairiais klausimais, kovosime dėl jų įgyvendinimo. Atidžiai ir principingai žiūrėsime, ar priimami sprendimai atitinka tautos ir visuomenės interesus. Griežtai pasisakysime prieš antipilietiškus ir antivisuomeninius, neatitinkančius tautos interesų, veiksmus.
Visus, kurie domisi Sąjūdžio veikla, kviečiame gegužės 31-ąją 11 val. ateiti į Vilniaus Kongresų rūmus“.
Prieš suvažiavimą, 9 val. mons. Alfonsas Svarinskas aukos šv. Mišias Šv. Rapolo bažnyčioje.

Aldona KAČERAUSKIENĖ

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija