Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Lengvatikių paieška

Nuo ko sukasi galva?

Jei galva sukasi iš meilės ar nuo aukščio - natūralu, jei nuo svaigalų - pavojinga, jeigu kankinant ar prievartaujant - šlykštu ir baustina. Tačiau yra ypatinga galvos sukimosi priežastis - tai turtai ir valdžia. Ypatinga ne tik priežastis, bet ir pasekmės, kartais lemiančios ištisų tautų likimus. Retas žmogus šiuos išbandymus garbingai atlaiko. Susidaro lyg užburtas ratas: turtingam lengviau užimti valdžią, o valdžioje būnant galima gerai pasipelnyti. Pasipelnoma dažniausiai kitų sąskaita. Negarbinga. Mūsų naujai atkurtoje valstybėje garbingumas dar ne visai susiformavusi sąvoka ir dar tebeieškanti savo vietos vertybių skalėje. Formaliai mes jau išsivadavome iš sovietinės okupacijos, bet politinės, ekonominės ir moralinės sumaišties niekaip negalime įveikti: ir nenuostabu - šitiek metų, praleistų siaubingiausioje priespaudoje, paliko ilgai negyjančias ir pūliuojančias žaizdas. Daug kas siūlo gerų metodų visuomenei pasveikti. Visa bėda, kad jie nėra labai staigūs, o kartais skausmingi, reikalaujantys kantrybės. Tačiau atsiranda apsišaukėlių, patiklius žmones tikinančių esant būdų lengvai ir greitai praturtėti. Tai klaidingas ir labai pavojingas kelias. Jį siūlo Kėdainių multimilijonierius Viktoras Uspaskich. Jis užsimojo pakeisti Seimo rinkimo tvarką, tuo pačiu ir Konstituciją. Ar tik peršamas vaistas nėra blogesnis už ligą? Savo „išmąstymus“ dėl referendumo kukliai išdėstė ir „Klaipėdos“ dienraštyje (2003 m. balandžio 7 d.). Turime laiku gerai pagalvoti, kad paskui netektų graužti nagų, jog patys pasirašėme sau nuosprendį…


Reikšmingai ar atsitiktinai sutapę akcentai

Nieks nematė tavo grožio/ pamotės namuos./ Mes tau viltį, mes tau rožių,/ mes – žodžius mamos.
Toks J. Kossu–Aleksandriškio eilėraščio posmelis buvo pacituotas Vytauto Landsbergio kalboje pirmosios TS (LK) suvažiavimo dienos rytą. Tai todėl, kad kalbėjo ir apie meilę labai proziškame renginyje – šeštajame TS suvažiavime. Meilę Lietuvai ir Lietuvos žmonėms. Lietuvai, kuri greitai priklausys ES, ir ji jau nebebus viena pasaulyje.
Suvažiavimo antrosios dienos rytą aukotos šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje ir pamokslas – vėl apie meilę. Jos apibūdinimas: meilė ne dėl to, ką turi, bet dėl to, kas esi. Taip buvo sakyta, o gal galima dar papildyti: ir dėl to, kad esi.
Meilė kaip dovana. Pats save dovanoji tam, kurį myli. Mylimas mylinčiajam tampa dovana. Tai dovana abipusė ir visapusė. Meilė turi būti naudojama. Ne švelnus jausmas gamtos gražumynuose, net ne poezijos posmai, o abipusis tarnavimas. Tarnavimas visų visiems.