Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Trečiasis sakralinės muzikos festivalis

TELŠIAI. Gegužės 18 dieną Telšiuose įvyko žymaus mūsų krašto vargonininko ir kompozitoriaus Albino Jasenausko trečiasis sakralinės muzikos festivalis. Jis prasidėjo Telšių šv. Antano Paduviečio Katedroje sakralinės muzikos valanda. Čia giedojo devyni bažnytiniai ir pasaulietiniai chorai. Jurbarko rajono Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Linos Lukošienės, išsiskyrė savo jaunatviškumu, giedojo pakiliai, energingai. Tai labai jaunas ir perspektyvus kolektyvas. Telšių kultūros centro mišraus choro “Žemaičiai” (su naująja vadove Zina Šimkuviene) seniau parengti kūriniai nuskambėjo naujai. Labai solidžiai pasirodė vienas gausiausių kolektyvų – Mažeikių kultūros centro mišrus choras “Draugystė” (vadovas Ričardas Grušas). Telšių Katedros jaunimo choras, vadovaujamas Adolfo Lukošiaus, pareiškė rimtas pretenzijas į klasikinį profesionalių chorų repertuarą, atlikdamas G. F. Hendelio “Aleliuja”.
Telšių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choro, vadovaujant Alfridui Bulkauskui, meninis lygis yra ūgtelėjęs, todėl, nepaisant dainininkų garbaus amžiaus, jaunatviškai atliko pasirinktus kūrinius. Šiaulių universiteto Meno edukologijos katedros merginų choras ”Aušra” (meno vadovė Donvina Savickienė) sakralinės muzikos festivalyje Telšiuose dalyvavo pirmą kartą.
Skuodo Švenčiausiosios Trejybės bažnyčios mišrus choras, vadovaujamas vargonininko Broniaus Anužio, dėjo visas pastangas, kad jų pasirinktos giesmės suskambėtų kuo profesionaliau. Džiugu, kad į sakralinės muzikos festivalį buvo atvykęs choras iš Viekšnių – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Vargonininkas - Vitalijus Lizdenis, joje kadaise dirbo vargonininkas A.Jasenauskas.
Prelatui dr. Juozui Šiuriui bene didžiausią įspūdį paliko, tai, kad Telšių Katedroje šv.Mišių metu, kai buvo teikiami kunigystės šventimai, giedojo jungtinis visų devynių kolektyvų choras. Po šv. Mišių Telšių Katedroje sakralinės muzikos festivalis turėjo tęstis Katedros aikštėje, tačiau prastos oro sąlygos privertė festivalio dalyvius persikelti į Žemaitės dramos teatro salę. Čia vyko chorinės muzikos koncertas, kurį paįvairino Telšių vaikų muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis, vadovaujamas G.Paulikaitės, ir A. Jasenausko buvusio mokinio Lizdenio iš Viekšnių, keturių sūnų bisui atliekami kūriniai. Malonu, kad A. Jasenausko darbo vaisiai matomi ir šiandien!
Chorinės muzikos koncertą, skirtą A.Jasenausko 30-osioms mirties metinėms paminėti, užbaigė Albino Jasenausko sukurta giesme ,,O, Kūdiki“, kurią atliko visi festivalyje dalyvavę chorai.
Festivalio dalyvius pasveikino, įteikė atminimo dovanas ir tarė nuoširdžiausius padėkos žodžius vyskupas Jonas Boruta, SJ, prelatas J.Šiurys, Katedros klebonas kun. Egidijus Zulcas, Telšių apskrities sekretorius Vaclovas Vaičekauskas, Telšių rajono meras Vytautas Urbanavičius ir Telšių kultūros centro l.e. direktorės pareigas Birutė Juozapavičienė.
Prieš dalyvių vakaronę festivalio dalyviai buvo supažindinti su įžymiomis Telšių vietomis, surengta ekskursija po Telšių šv. Antano Paduviečio Katedrą bei Rainių kankinių koplyčią.
Trečiajame A. Jasenausko sakralinės muzikos festivalyje dalyvavo apie 250 dalyvių. Pasitelkdami įvairias miesto firmas ir organizacijas festivalį organizavo Telšių kultūros centras (l.e. direktorės pareigas B. Juozapavičienė, metodininkė A. Bulkauskienė, chorvedys A. Bulkauskas) ir Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedra (klebonas kun. E.Zulcas, vargonininkas Adolfas Lukošius). Anot organizatorių, šiuo festivaliu siekiama suaktyvinti bažnytinių bei pasaulietinių chorų veiklą, kelti kolektyvų meninį lygį, paįvairinti chorų repertuarą, į jį įtraukiant A. Jasenausko kūrinius. Tuo pačiu norima, kad nebūtų užmirštas mūsų žymus kraštietis A.Jasenauskas ir jo kūryba.
Kitas A.Jasenausko sakralinės muzikos festivalis planuojamas 2005-aisiais, kai Telšiai švęs savivaldos 215 metų jubiliejų.

Kun. Saulius STUMBRA

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija