Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Svečiai kunigų seminarijoje

Marijampolė. Gegužės 22 dieną Palaimintojo J. Matulaičio kunigų seminarijoje lankėsi kun. Frencis Donelis ir kun. Benas Sen Krua iš Kanados bei biblinės teologijos daktaras Peteris S. Viljamsonas iš JAV su juos lydinčia grupe. Svečiai meldėsi kartu su būreliu Vilkaviškio vyskupijos kunigų ir klierikų bei dalijosi mintimis apie Dievo patirtį, maldą, kunigišką tarnystę. Kun. F.Donelis „dvigubo pabučiavimo“ vaizdu pristatė Švč. Trejybės meilės slėpinį: Jėzus Kristus yra Tėvo, o Šventoji Dvasia – Jėzaus Kristaus pabučiavimas žmonijai. Ši dieviška meilė liejasi be saiko, tačiau ir nuo žmogaus atsivėrimo priklauso, kiek jis bus tos meilės paliestas. Kunigiškoje tarnystėje svarbu suprasti, kad vienintelis kunigas – ypač remiantis Laišku žydams – yra Jėzus Kristus. Kiekvienas kunigas pašauktas būti šio vienintelio Kunigo įrankiu, leisti Jam per save šiandien skleisti Dievo Karalystę.
Tie patys svečiai iš Šiaurės Amerikos kartu su Kauno katalikų bendruomene „Naujoji Sandora“ gegužės 24-ąją Marijampolės kolegijos aktų salėje vadovavo atsinaujinimo dienai, kurios tema - „Pasauliečiai parapijos gyvenime“, o sekmadienį, gegužės 25 dieną, lankėsi Vilkaviškio ir Lazdijų parapijose.

Pagal VR

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija