Atnaujintas 2003 m. gegužės 30 d.
Nr.42
(1146)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Aktualijos
Ora et labora
Krikščionybė ir pasaulis
Katalikų bendruomenėse
Atmintis
Mums rašo
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Balsavo Lietuvos tikintieji

Kiek nedaug reikėjo prisidėti Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, kad referendumas būtų visiškai laimėtas. Kiek man teko kalbėtis su miesto ir kaimo gyventojais dėl balsavimo referendume, visi tikintieji prisiekė atiduoti savo balsą už stojimą į ES. Kaip matome, visoje Lietuvoje pasitikima Katalikų Bažnyčia, žmonės mato tiesą kalbančius kunigus, o visi prezidentai, ministrai yra apsimelavę iki ausų. Lietuvos kardinolas, vyskupai, kunigai kreipėsi į Lietuvos tikinčiuosius ir neapsiriko - žmonės parodė, kokia jėga jie yra eidami kartu su Katalikų Bažnyčia. Jeigu vyskupai, kunigai būtų prisidėję dar 1992 metais prie Seimo rinkimų ir prie Prezidento rinkimų, kaip dabar prisidėjo prie Europos referendumo, tikrai per tuos trylika metų būtume neleidę į valdžią ateiti vien komunistams, buvusios nomenklatūros klano šalininkams, nesąžiningai apvogusiems tautą.
Prieš kiekvienus Seimo ir Prezidento rinkimus rašiau laiškus į mūsų katalikišką laikraštį, kad kiekvienos parapijos klebonas savo parapijiečiams aiškiai pasakytų, už ką reikia atiduoti balsą. Bet nei vyskupai, nei kunigai to nepadarė, ragindavo tikinčiuosius eiti balsuoti, bet niekada nepasiūlė nei kandidato, nei partijos, sakydavo: reikia balsuoti už geriausius kandidatus. O kokie tie geriausi kandidatai ar partijos, paprasti žmonės tikrai nežinodavo.
Šiandien matome, jog kardinolas, vyskupai ir kunigai galų gale suprato, kad toliau tylėti nebegalima. Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo komunistams buvo nuolaidžiaujama, niekas jiems nepasipriešino.
Mes jau žengiame į Europą ir komunistų, pasinaudojusių valdžia ir iškovota nepriklausomybe tik savo turtams padidinti, prie valdžios prileisti nebegalima, nes jiems artimesnė yra dabartinė Rusija.

Pranas VIRKŠAS
Klaipėda

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija