Atnaujintas 2004 m. sausio 21 d.
Nr.6
(1209)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Nelikę nuošalyje“

Neseniai iš spaudos išėjo dokumentinė apybraiža „Nelikę nuošalyje“ (Edmundas Simanaitis, Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003, 1000 egz. 235 p.).

Knyga – trijų dalių: I d. – „Pašaukti tautą sukilti“, II d. – „Pareiga nelikti nuošalyje“, III d. – „Baigiasi baimės, netikrumo ir vienatvės naktis“.

Knyga skirta okupacijos metais Sūduvoje veikusiam Tauro apygardos Vytenio jaunųjų kovotojų būriui, jo istorijai, pasipriešinimo veiklai ir kovotojų likimams. Kai kam iš Vytenio būrio partizanų buvo lemta sutikti audringą tėvynės Atgimimą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija