Atnaujintas 2004 lapkričio 10 d.
Nr.84
(1287)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Florencijos tapytojo
„Šv. Kazimieras“ ruošiamas
eksponuoti

Rokiškio krašto
muziejus laukia
patvaresnių
prakartėlių

Restauruotas
koplytstulpis

Drožyba neišnyks

Išeivijos istorikai
apie Katalikų
Bažnyčią sovietinėje
Lietuvoje

Partizaninis
karas prieš
sovietinius okupantus

„Socialinio katekizmo“ reikšmė

Mindaugas BUIKA

Kardinolas
Renatas Martinas

Popiežius kalba apie „socialinį šventumą“

Taip jau atsitiko, kad pastarojo meto politinė rinkimų karštligė daugelyje pasaulio šalių – nuo Afganistano iki Jungtinių Valstijų (taip pat ir Lietuvoje) – lyg ir paliko žiniasklaidos šešėlyje Vatikane paskelbtą svarbų dokumentą, kuris galėtų būti kiekvieno krikščionio politiko ir visuomenės veikėjo parankinė metodologijos knyga. Turima omenyje spalio 25 dieną pristatytas Popiežiškosios taikos ir teisingumo tarybos parengtas daugiau kaip 500 puslapių „Bažnyčios socialinio mokymo kompendiumas“, kuris dar jį redaguojant buvo populiariai įvardytas „socialiniu katekizmu“. Šiame dokumente, kuriam įvadinį straipsnį parašė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Andželas Sodanas, sistemiškai išsamiai pateikti Bažnyčios mokymo principai įvairioms viešojo gyvenimo sritims.


Archeologijos ekspozicija apie Utenos kraštą

Rūta JONUŠKIENĖ

Utenos kraštotyros muziejuje
atidarytą archeologijos ekspoziciją
gerai įvertino Vilniaus universiteto
profesorius Aleksejus Luchtanas,
vienas pirmųjų su archeologais
tyrinėjęs Utenos krašto piliakalnius

Neseniai Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta nuolatinė archeologijos ekspozicija, pasakojanti apie garbingą Utenos krašto praeitį. Atidarant ekspoziciją dalyvavo Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis Gintautas Zabiela, archeologas Vilniaus universiteto profesorius Aleksejus Luchtanas su žmona archeologe Daiva, Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė ir šio muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja Eivyda Lazauskaitė, dailininkas ir architektas Vytautas Zaranka, etnologė Gražina Kadžytė, Molėtų ir Švenčionių Nalšios muziejų darbuotojos, rajono vadovai ir miesto visuomenė, besidominti krašto praeitimi. Koncertavo Nalšios muziejaus folkloro ansamblis „Dobilia“.


Nepavargstantis krašto švietėjas

Bernardas ALEKNAVIČIUS

Jaunasis kunigas
Vincentas Vizgirda JAV.
Nuotrauka iš kun. Vincento
Dvaranausko rinkinio,
kurį išsaugojo kun. Pranas
Račiūnas, MIC

Lietuvoje Vizgirdų pavardė gan reta. Paplitusi ji tik Zanavykijoje. 1940 metais Šakių apskrityje gyveno net 66 proc. visoje Lietuvoje gyvenančių Vizgirdų. Galima manyti, jog Vizgirdos į Zanavykiją galėjo atsikelti iš Mažosios Lietuvos. Plačiai žinomas dailininkas Viktoras Vizgirda, gal kiek primirštas kanauninkas Vincentas Vizgirda (1874-1966), jo sūnėnas – buvęs Šakių „Žiburio“ gimnazijos pirmos laidos abiturientas, anksti miręs kun. Jonas Vizgirda (1902-1943), iš Vilkeliškių kaimo (Sintautų vls.) kilę rezistencinio karo Lietuvoje dalyviai Žalgirio rinktinės būrio vadas Antanas Vizgirda (1918-1947) bei jo broliai Leonas ir Vitas Vizgirdos.


Kai postai svarbiau už principus

Artūras Paulauskas, Viktoras
Uspaskich ir Algirdas Brazauskas
susitarė dėl valdančiosios daugumos
Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotrauka

Tėvynės sąjungos lyderis, Seimo narys Andrius Kubilius dar nesiima vertinti būsimos valdančiosios koalicijos ministrų kabineto ir programos, tačiau, jo nuomone, galima jausti būsimosios Vyriausybės kvapą - nomenklatūrinės stagnacijos kvapą.


Tuskulėnų žemė priglaudė nužudytų partizanų kūnus

Tuskulėnų tragedijos 60-osioms metinėms

Alfonsas ZUBRECKAS

Daugiau kaip 700 sovietinio teroro
aukų rado amžinojo poilsio vietą
Tuskulėnų parke Vilniuje. Šioje
rimties ir susitaikymo vietoje
Vėlinių dieną pagerbtas
1944-1947 metais KGB sušaudytų
ir Tuskulėnų parke užkastų žmonių
atminimas. Nuo šiol visų čia surastų
aukų palaikai, beveik dešimtmetį
laikyti Lietuvos genocido aukų
muziejuje, ilsėsis baigtame
statyti kolumbariume.

Vos tik Lietuvoje nutilo karo salvės, šalyje pradėjo kurtis partizanų būriai kovai su rusų okupantais. Ir kasdien jų gretos gausėjo. Tai itin siutino NKVD-NKGB-MGB darbuotojus, gyventojų teroro organizatorius pokario Lietuvoje. Todėl jau 1944 m. lapkričio 13 d. laikinasis tuometinės Lietuvos prokuroras Fiodoras Girko tuometiniam Sovietų Sąjungos prokurorui Konstantinui Goršeninui rašė: „Esant dabartinei padėčiai, reikalingos energingos, ryžtingos priemonės – bauginimo ir negailestingumo priemonės“. 1945 metų pavasarį NKVD įgaliotinis Kačkinas susitikime su Čekiškės gyventojais pasakė: „Ne mylėti mane turi vietiniai gyventojai, bet bijoti, o tvarką aš įvesiu teroru“.


 

„XXI amžiaus“
redakcija išleido

2005 metų katalikų
kalendorių.

Jo kaina priklauso
nuo perkamų
egzempliorių
skaičiaus:

1 – 10 egz. – 50 ct,
11 – 100 egz. – 45 ct,
101 – 1000 egz. – 40 ct,
1001 – 3000 egz. – 35 ct.

 

Kviečiame įsigyti!


„Vienuolynų steigimas“

Leidykla „Naujasis amžius“ 1000 egzempliorių tiražu išleido Šv. Jėzaus Teresės Avilietės knygą „Vienuolynų steigimas“. Tai biografinis veikalas, kuriame aprašoma pirmųjų basųjų karmelitų vienuolynų steigimas. Knygoje šv. Jėzaus Teresė primena, kaip kilo mintis pradėti karmelitų ordino reformą. Nuosekliai ir plačiai aprašoma, kaip Ispanijoje XVI amžiuje buvo steigiami pirmieji basųjų karmelitų – vyrų ir moterų – vienuolynai, su kokiomis sunkiai įveikiamomis kliūtimis teko susidurti jų steigėjams. Kartu pateikiama daug dvasinio pobūdžio patarimų vienuolynų vyresniosioms ir kitoms seserims. Tai Šventosios penkiolikos metų darbo istorija, kurioje daug aukų ir vargų, istorija sielos, kupinos didvyriškumo ir nepalyginamo pasiaukojimo.

„Vienuolynų steigimo” knyga pirmą kartą išspausdinta 1610 metais Briuselyje, pasirūpinus garbiajai motinai Jėzaus Onai, kuri tuomet buvo Briuselio vienuolyno vyresnioji, kartu su tėvu Jeronimu Grasianu. „Vienuolynų steigimas” yra vertingiausias ir literatūriniu atžvilgiu tobuliausias veikalas tarp visų šv. Teresės raštų. Atskirų vienuolynų steigimo aprašymai yra žaviai paprasti, gyvi, šnekučiavimo tonas kupinas natūralaus žavumo. Čia aiškiai pasirodo laisvas, savitas Teresės stilius, švelnūs, apsvarstyti posakiai, nuosaikus ir blaivus vaizdų parinkimas, kuo pasižymi didžiųjų klasikų darbai. Kartu tai yra puikus istorijos kūrimo darbas!

Priede įdėta knygos vertėjos Vynmedžio Šakelės (Motinos Augustinos – Onos Galdikaitės) biografija.

Tikimės, kad Šventosios kartą ištarti žodžiai „Ateis laikas, kai ši knyga bus skaitoma su dideliu susidomėjimu“ ras atgarsį ir mūsų dienų skaitytojų širdyse.

Knyga siunčiant paštu kainuoja 16 Lt. Norėdami įsigyti knygą, išsiųskite pašto perlaidą adresu: Kazimierui Olišauskui, „XXI amžiaus“ redakcija, a.d. 211, LT - 44003 Kaunas - C, kitoje perlaidos lapelio pusėje nurodydami, už kokią knygą pinigus siunčiate. Gavę perlaidą, knygą išsiųsime paštu.Redakcijoje knygą galima įsigyti pigiau.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija