Atnaujintas 2005 sausio 26 d.
Nr.7
(1308)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Siūloma Antrojo
pasaulinio karo
aukas Lietuvoje
paminėti
gegužės 8-ąją

Per kančias
į žvaigždes

Strazdo anatomija
rūdijančiame
pasaulyje

Lietuva prisimena
ir gerbia

„Pilėnų“ kovos
brolių vadas

Tautos fondas
rūpinasi tautos
pasipriešinimo
istorija

„Dėl karo
pabaigos Europoje
ir dabartinės
Rusijos politikos“

Patarimas politikams – nepervertinti atskirų leidinių ar laidų, bet gerbti sistemą

Seimo ryšių su visuomene
skyriaus vedėjas, VU
dėstytojas Andrius Vaišnys
Tomo Černiševo
(ELTA) nuotrauka

Politikos ir žiniasklaidos bičiulystė politikams yra trumpalaikė, o skaitytojų, klausytojų bei žiūrovų auditorijai - nereikalinga, teigia Seimo ryšių su visuomene skyriaus vedėjas, Vilniaus universiteto žurnalistikos instituto dėstytojas spaudos istorikas Andrius Vaišnys.


Priklausymas KGB rezervui ir lojalumas Lietuvai - etiškai suderinami dalykai

Seimo pirmininkas
Artūras Paulauskas
Valdo Kopūsto
(ELTA) nuotrauka

Seimo pirmininko Artūro Paulausko požiūriu, priklausymas KGB rezervui ir lojalumas Lietuvai yra etiškai suderinami dalykai, nes žmonės keičiasi, atgailauja ir geba įrodyti atgailos nuoširdumą savo darbais.

Nebaudžiamas aukštų pareigūnų nesiskaitymas su etikos normomis, regis, tapo valstybės gyvenimo kasdienybe. Brakonieriauti, skirti sau dideles premijas ir priedus prie atlyginimų, dalyti mokesčių mokėtojų pinigus kaip asmeninę labdarą, veltis į privačių ir viešų interesų konfliktą - įprasta. Seniai nuogąstaujate dėl politikų ir valstybės tarnautojų etikos, inicijavote etikos kodeksus. Kada sulauksime šioje srityje pažangos?


Rinkimai – viltis smurto apimtam Irakui

Mindaugas BUIKA

Mosulo sirų katalikų
arkivyskupas Bazilis
Žoržas Kasmusa
per audienciją
pas popiežių Joną Paulių II
EPA-ELTA nuotrauka

Laimingai pasibaigusi arkivyskupo pagrobimo istorija

Po kelių dienų įvyksiančius parlamento rinkimus Irake, kurie dėl susidariusios padėties Artimuosiuose Rytuose bus, ko gero, svarbiausias demokratijos išbandymas ir tarptautinėje plotmėje, be abejonės, atidžiai stebės Vatikanas bei visa pasaulinė Katalikų Bažnyčia. Tai ir suprantama ne tik dėl bendrojo demokratijos proceso palaikymo iš dešimtmečius trukusio diktatoriško režimo išsivadavusioje strategiškai svarbioje arabų valstybėje, bet taip pat dėl sunkios padėties krikščionių mažumos, kuri kenčia stiprėjančio brutalaus terorizmo ir islamiškojo fundamentalizmo išpuolius. Kaip rodo, tiesa, laimingai pasibaigusi, Irako sirų katalikų arkivyskupo pagrobimo istorija, šiose smurto apraiškose nesibodima jokių veiksmų, netgi prievartos prieš visuotinai gerbiamus Bažnyčios hierarchus.


Populiarus ir mylimas gydytojas

Prof. L. Laucevičiaus 100-osioms gimimo metinėms

Prof. Liubomiras Laucevičius
Eltos nuotrauka

Prof. Liubomiro Laucevičiaus 100-ąsias gimimo metines jo mokiniai ir kolegos paminėjo sausio 14 dieną surengtoje konferencijoje.

Norint geriau pažinti garsaus gydytojo, pedagogo ir mokslininko L. Laucevičiaus įvairiapusę asmenybę, svarbu žvilgtelėti į praėjusį šimtmetį ir aplinką, kurioje prasidėjo jo gyvenimo kelias.

Būsimasis gydytojas gimė 1905 m. sausio 12-ąją tuometinės Ukmergės apskrities Švobiškio kaime. Po metų jo šeima persikėlė gyventi prie Kuršėnų. Iki ketvirtosios klasės L. Laucevičius mokėsi privačiai, vėliau - Panevėžio lenkų gimnazijoje.


Pasižymėjusiems sportininkams
ir treneriams įteiktos premijos

Tomas Kuzminskis
iškovojo du aukso medalius

Neseniai baigėsi XX pasaulio kurčiųjų olimpinės žaidynės, vykusios Melburne (Australija). Lietuvos sportininkai šiose žaidynėse iškovojo net aštuonis medalius - tris aukso, vieną sidabro ir keturis bronzos.

Vyriausybės svečių namuose surengtame ministro pirmininko Algirdo Brazausko priėmime geriausiai žaidynėse pasirodžiusiems sportininkams bei jų treneriams įteiktos vardinės Premjero dovanos bei Kūno kultūros ir sporto departamento piniginės premijos.


Tegul Kristaus meilė vienija visus krikščionis

Nepaisant įvairių krikščioniškų konfesijų skirtumų, visus tikinčiuosius artėti vienybės link įpareigoja neužmirštami mūsų Viešpaties Jėzaus žodžiai: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).

Kuo labiau tikėjimo, meilės ir maldos saitais būsime susivieniję su savo Mokytoju, tuo daugiau galimybių suteiksime Jo dieviškai malonei veikti mumyse ir per mus. Kai vis nesiliausime trokšti Išganytojo ir Jo gausesnių malonių (plg. 1 Kor 12, 31), idant taptume tinkamesni Jo bendradarbiai ir bičiuliai, tuomet, susitikę su atsiskyrusiais nuo Katalikų Bažnyčios tikėjimo broliais ir seserimis arba prie jos dar tik artėjančiais žmonėmis, galėsime, pavyzdžiui (palankių aplinkybių ir galimybių metu), pakviesti juos drauge pasimelsti bei pasikalbėti apie tuos krikščioniškus ir kitus dalykus, kurie pirmiausia abejoms pusėms priimtini ir puoselėtini.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija