Atnaujintas 2005 gruodžio 16 d.
Nr.95
(1396)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Šv. Angelų Sargų
bažnyčia –
dvasios namai

Rimties
ir apmąstymo metas

Už visuotino baltojo
gerumo akciją

Šeimos problema
globalizmo epochoje

Esame takoskyroje.
Kur pasuksime?

Galvosūkis Kremliui

Laukiant naujos aušros Bažnyčios gyvenime

Mindaugas BUIKA

II Vatikano Susirinkimą 1962 m.
spalio 11 d. inauguravęs
popiežius Jonas XXIII

Popiežius iškelia marijinį Susirinkimo aspektą

Vadovaudamas Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmių celebravimui, popiežius Benediktas XVI keliomis progomis prisiminė tą dieną prieš 40 metų – 1965-ųjų gruodžio 8 d. – užbaigtą II Vatikano Susirinkimą, kurį apibūdino kaip „didžiausią bažnytinį XX amžiaus įvykį“. Jis atkreipė dėmesį ir į tai, kad visiškai neatsitiktinai Susirinkimo pradžia ir pabaiga buvo susieta su didžiosiomis Dievo Motinos šventėmis: popiežius Jonas XXIII II Vatikano Susirinkimą inauguravo 1962 m. spalio 11 d., kai tuomet liturgijoje buvo celebruojama Švč. Mergelės Marijos dieviškoji Motinystė, o popiežius Paulius VI jį uždarė, kaip minėta, per Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę.


Kardinolas L.Šefčikas buvo produktyvus teologas

Kardinolas Leo Šefčikas

Iš Vatikano pranešama, kad popiežius Benediktas XVI „su dideliu liūdesiu“ priėmė žinią apie savo tautiečio, žymaus vokiečių teologo ir mariologijos eksperto kardinolo Leo Šefčiko mirtį. Į Miuncheną, kur dirbo ir gyveno kardinolas, pasiųstoje užuojautos telegramoje Šventasis Tėvas aukštai įvertino jo kunigišką ir mokslinę tarnystę, kurios svarbiausi bruožai buvo „nuolatinis uolumas, teologinis supratimas ir Evangelijos tiesos skelbimas“. Šiomis savybėmis, taip pat žmogiškumu, kuklumu, ištikimybe tikėjimui „jis liks šviesiu pavyzdžiu savo studentams ir daugeliui tikinčiųjų“, pabrėžė Popiežius. Kardinolas L.Šefčikas mirė Miunchene gruodžio 8 dieną, sulaukęs 85 metų.


Lietuvoje svečiavosi rusų disidentas Sergejus Kovaliovas

Žymus Rusijos žmogaus teisių gynėjas,
disidentas Sergejus Kovaliovas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lietuvoje šią savaitę lankėsi žymus Rusijos žmogaus teisių gynėjas disidentas Sergejus Kovaliovas. Antradienio vakarą jis susitiko su Lietuvos visuomene Vilniaus mokytojų namuose, o trečiadienį buvo priimtas prezidento Valdo Adamkaus, Kauno arkivyskupijos kurijoje susitiko su Kauno visuomene.


Adventinė vakaronė Aleksoto bendruomenėje

Adventinė vakaronė Aleksoto
bendruomenėje. Pirmoje eilėje
(iš kairės): prof. hab. dr. Ramūnas
Navickas, kun. dr. Arūnas Poniškaitis,
vyskupas Rimantas Norvila,
Aleksoto seniūnė Lukrecija
Navickienė, Seimo narys Rytas
Kupčinskas, skaitovė Marytė Krivienė

Aleksoto parapija ir bendruomenė labai suaktyvėjo prieš trejetą metų, kai buvo įsteigta seniūnija (tas pareigas pavyzdingai eina seniūnė Lukrecija Navickienė), susibūrė visuomeninė organizacija „Aleksoto bendruomenės centras“. Šiame Kauno mikrorajone gyvena 24 tūkst. gyventojų. Šiuo metu Aleksoto bendruomenė garsėja kaip vienas Kauno bendruomenių centrų lyderių. Atgijęs regiono kultūrinis - visuomeninis gyvenimas žinomas savo renginiais: Aleksoto šventė, Padėkos diena rėmėjams, Kalėdų eglutė socialiai remtinų šeimų vaikams ir t.t.


„Sorošosai“ ir „Strekoza“

Petras KATINAS

Pilietinės visuomenės institutas ir agentūros „Transparency International“ Lietuvos skyrius labai sunervino valdančiąją grupuotę. Netgi labiau nei parlamentinės opozicijos ir žiniasklaidos „kabinėjimasis“ prie A.Brazausko šeimos verslo reikalų. Nomenklatūrinę-oligarchinę valdžią palaikanti „leidinių grupė“ irgi sukėlė didžiulį triukšmą. Esą šios organizacijos kėsinasi į Europos Sąjungos fondų paramos pinigus, kuriuos Lietuva turėtų gauti 2007-2013 metais. Tokia absurdiška mintis pateikiama visiškai surusiškėjusioje ir subulvarėjusioje „Respublikoje“ bei jos leidinių grupėje. Valdančiajai grupuotei labai nepatiko Pilietinės visuomenės instituto ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus pasiūlymas Vyriausybei sudaryti Sąžiningumo paktą ir kad šių organizacijų deleguoti ekspertai stebėtų, kaip valdžia skirsto ES fondų paramą Lietuvai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija