Atnaujintas 2006 kovo 31 d.
Nr.25
(1425)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Galerijoje „apsigyveno“ mišiolai

Parodoje netrūksta
susidomėjusių mišiolais
Autoriaus nuotrauka

Mišiolas – katalikų liturginė knyga, kunigų naudojama per šv. Mišias. Juose išspausdinti šv. Mišių tekstai kiekvienai bažnytinių metų dienai ir šv. Mišių aukojimo taisyklės. Šv. Mišių metu mišiolas padedamas ant mažo pulpito kunigo kairėje ar dešinėje ant altoriaus.

Panevėžio G. Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos galerijoje „Antrasis aukštas“ veikia mišiolų iš Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos fondų paroda „Missale romanum (XIX-XX a.)“. Čia galima pamatyti XX a. mažąjį mišiolą, išleistą Lenkijoje 1937 metais. Jame sudėti dažniausiai kunigų naudojami tekstai. Iš visų parodos eksponatų išsiskiria mišiolas kunigams silpnaregiams, išleistas Regensburge, Niujorke ir Cincinatyje 1889 metais. Į akis krenta neįprastai didelės ir ryškiai juodos raidės. Be to, jame pateikta tik šv. Mišių tvarka.

Parodos lankytojai turi progos susipažinti su geduliniais mišiolais. Ekspoziciją baigia dabartiniai jau lietuvių kalba išleisti Pagrindinis Romos mišiolas (1987 m.) ir Gedulinis mišiolas (1982 m.).

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija