Atnaujintas 2006 gegužės 19 d.
Nr.38
(1438)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Alytaus dekanate

Muzikos akordai, meilės žodžiai motinoms

Šv. Angelų Sargų parapijos
bažnyčioje (pirmoje eilėje iš kairės):
Alytaus etikos mokytojų metodinio
būrelio pirmininkė, mokytoja
metodininkė Birutė Bobinienė,
Muzikos mokyklos vyresnioji
mokytoja Edita Radvilavičienė,
VšĮ „Dienos namai“ direktorė Kristina
Bondareva, Šv. Angelų Sargų
parapijos kunigas Arūnas Simonavičius

Alytaus apskrities S.Kudirkos
ligoninės kapelionas, Šv. Angelų
Sargų parapijos kunigas Arūnas
Simonavičius subtiliai brėžė
paralelę tarp motiniškumo ir Eucharistijos

ALYTUS. Gegužės 7 dieną po Sumos Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje vyko vilties ir meilės šventė, kurią organizavo VšĮ „Dienos namai“ (direktorė Kristina Bondareva). Per pamokslą bažnyčioje Alytaus dekanas kun. Arūnas Užupis sakė: „Rašykime laiškus motinoms. Gyvoms ir... išėjusioms. Surinkime mintis, geguže kvepiančias. Padėkokime joms už sparnuotas nemigo naktis, už nesuskaičiuotas ašaras ir nuoskaudas. Už tikėjimą ir tėvynės meilę“.

Šventėje kalbėjęs Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės kapelionas, parapijos kunigas Arūnas Simonavičius subtiliai brėžė paralelę tarp motiniškumo ir Eucharistijos. Anot prelegento, Dievas, kaip ir motina, mato ne dovanos svorį, o jaučia dovanotojo širdies ritmą. Motina, kaip ir Eucharistija, mus maitina kūnu ir krauju, žodžiu ir išmintimi. Jei nuo vaikystės valgome Dievo ir motinos maistą, sveiki būsime visą gyvenimą ir kūnu, ir dvasia. Tačiau motinos, labai mylėdamos, neturėtų uzurpuoti tėvo pareigų. „Tik darni šeima kryptingai ir sistemingai veikia vaiko fizinę, psichinę ir dvasinę brandą“, — įsitikinęs lektorius.

Dzūkijos vidurinės mokyklos etikos mokytoja metodininkė Birutė Bobinienė, miesto etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, pritarė kunigo mintims. Anot jos, dorinio ugdymo pamatas yra šeima: šeimos tvarka reiškia vaikui pasaulio tvarką, joje formuojamos žinios apie dorą, moralę, grožį. Mokytojas tėvų pradėtą ugdymo procesą tolerantiškai tęsia, stengiasi, kad ugdytiniai pamiltų tas tradicines vertybes, kurias puoselėjo senoliai, kad mokinių sielose vyktų didžioji dvasinių vertybių statyba.

Susirinkusioms motinoms dovaną — jaudinantį koncertą — parengė Muzikos mokyklos ugdytiniai Ieva Grigūnaitė, Eimantas Romanovas, Gintarė Jankauskaitė, Tomas Pamorskis, Gustė Petrauskaitė, Justina Meškevičiūtė, Karolis Matulevičius ir Justinas Radvilavičius, lydimi vyresniųjų mokytojų Editos Radvilavičienės ir Daivos Šilinskienės. Poeto Anzelmo Matučio spektakliuką „Tuoj ir rytoj“ parodė ir „Dienos namų“ šeimų klubo „Saulėgrąža“ nariai (vadovė K.Bondareva). Nuoširdžiomis dainomis ir eilėmis džiugino Ramunė Stakvilevičiūtė ir Vida Bulvinaitė, Diana Zamblauskienė su dukra Nemira, Brigita Gereltauskaitė, Sonata ir Rugilė Jaruševičiūtės, Onutė Karavaičikienė su dukra Gitana. Direktorė K.Bondareva visoms šeimoms linkėjo Dievo palaimos, ištvermės, sveikatos, pavasarinės nuotaikos ir išreiškė viltį, kad motinų meilė sujungs tai, ką neapykanta išskyrė, ką pavydas išgriovė.

Marija PETRAUSKIENĖ

VšĮ „Dienos namai“ nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija