Atnaujintas 2008 gegužės 16 d.
Nr.37
(1630)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Sekminės – „Societas Spiritus“ gimtadienis

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI atmeta
„federalistinį“ požiūrį į Bažnyčią

Popiežius pabrėžė Bažnyčios visuotinumą ir vieningumą

Komentuodamas Šventąjį Raštą ir cituodamas didžiuosius teologus savo įspūdingoje Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo apaštalams – liturginės šventės homilijoje, popiežius Benediktas XVI pateikė svarų Bažnyčios esmės išaiškinimą. Šv. Petro aikštėje jo vadovautų šv. Mišių dalyviams, tūkstančiams tikinčiųjų ir dešimtims kardinolų bei vyskupų Šventasis Tėvas sakė, kad svarbiausi daugiatautės Bažnyčios bruožai yra visuotinumas ir vieningumas, kuris nieko bendro neturi su teisine federacijos samprata.


Švenčiant Švč. Trejybės iškilmę verta bent pagilinti žinias apie krikščionišką dievybės sampratą. Bažnyčia nuo seniausių laikų moko, jog kiekvienas Švč. Trejybės Asmuo yra visas Dievas: „Tėvas yra tas pats, kas ir Sūnus, Sūnus tas pats, kas Tėvas, Tėvas ir Sūnus tas pats, kas ir Šventoji Dvasia, tai yra vienos prigimties Dievas“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija