2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Apaštalo Pauliaus pirmoji misijų kelionė

Sesuo Rimutė GARNEVIČIŪTĖ

Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija

Apaštalas šv. Paulius
rašo laiškus tikintiesiems

Paulius (Saulius) – didysis apaštalas ir misionierius, kurio laiškai sudaro didelę dalį Naujojo Testamento. Paulius buvo Romos pilietybę turintis žydas. Jis gimė Tarse, išsilavinimą gavo Jeruzalėje fariziejiško judaizmo aplinkoje (plg. Apd 22, 3), buvo pripažintas mokytoju ir turėjo teisę daryti teisinius sprendimus. Tą rodo jo siuntimas į Damaską suimti krikščionių bei balsavimas prieš krikščionis Sinedrione.


Jėzus – ne tik dailidė

Kai izraelitai matė Viešpaties Jėzaus stebuklus, juos taip stulbino Jo darbai, jog jie viens kito klausė: „Kas gi čia? Naujas mokslas su galia?! Jis netgi netyrosioms dvasioms įsakinėja, ir tos Jo klauso!“ (Mk 1, 27). Sekmadienio Evangelija skelbia, jog kai kurie izraelitai (iš pavydo) Jėzumi piktinosi ir murmėjo: „Iš kur Jam tai? Kas per išmintis Jam suteikta, ir kas per stebuklai daromi Jo rankomis? Argi Jis ne dailidė...“ (Mk 6, 2 – 3).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija