2009 m. liepos 3 d.
Nr. 51
(1743)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Dujų kvapas

Iki Ignalinos AE uždarymo beliko mažiau negu 200 dienų. Santykiai tarp Maskvos ir Minsko panašėja į pernykščius Maskvos santykius su Kijevu. Slovakijai, Bulgarijai, beje, taip pat uždariusioms savo atomines elektrines, Ukrainos ir Rusijos konfliktas, pastarajai sausio mėnesį nutraukus dujų tiekimą šia šaka, virto energetine katastrofa. Prasidėjęs Maskvos ir Minsko konfliktas taip pat turi aštrų dujų kvapą, todėl labai tikėtina, kad anksčiau ar vėliau gali būti užsukta baltarusiška dujotiekio šaka.


Palikimo našta

Po nepriklausomybės atgavimo prabėgo beveik 20 metų, bet neužgydytos  okupacijų pasekmės skaudina visuomenę. Tauta suskaldyta, sukiršinta, moraliai degradavusi, prarastas dorovingumas, veši ydos, kurias okupantai per prievartą padovanojo. Lietuvių kalba nuvertinta, užteršta svetimybėmis ir vis dar kėsinamasi į kalbos savitumą, stengiamasi pakenkti jos grožiui. Visų blogybių, įsigalėjusių tautoje, pagrindas – nuožmi okupacija ir šimtmečius Rusijos naudojama vergų valdymo ir tautų naikinimo priemonė – alkoholis, kuris žudo lietuvišką dvasią net nepriklausomoje Lietuvoje. Gudriai užmaskuota nusikaltėliška, pražūtinga politika! Iš žmonių buvo totaliai atimtas materialinis ir dvasinis gyvenimas, viskas buvo tabu! O alkoholis, tarytum žmogaus egzistencijos pagrindas, buvo visur – jis pavadavo viską, kuo žmogus  gyvena. Žmonės pragerdavo varganą uždarbį, šeimos silpo ir sirgo, vaikai tapdavo alkoholikais – fiziškai ir psichiškai nepilnaverčiais žmonėmis. Gyvenimo trukmė trumpėjo, tauta nyko. Atsisakęs savo lietuviškos kalbos ir tautos, buvo pagerbtas ir apdovanotas – materialinis skatinimas naikinti į skurdą įklampintą tautą. Rusija taip sunaikino daug nedidelių tautų, tačiau tokį likimą ruošė net gausiai ukrainiečių ir kitoms tautoms, o pasaulio naiviesiems ar gobšiesiems aiškino – ir to užteko, – kad tai pagal Darviną natūralus tautos susinaikinimas – Rusija čia niekuo dėta.


Kodėl mažai rinkėjų rinko ES parlamentą

Pastaruoju metu žiniasklaidoje ir kitur pasigirsta įvairiausių nuomonių apie šiemet birželio 7 dieną vykusius rinkimus į Europos Sąjungos (ES) parlamentą. Europą nustebino faktas, jog lietuvių tauta, kuri taip veržėsi į Europos Sąjungą, parodė tokį menką aktyvumą renkant Lietuvos delegatus į jos parlamentą. Užsienio valstybių piliečiams gal ir sunku suprasti tokį paradoksą, bet Lietuvos piliečių menkas dalyvavimas rinkimuose, mano nuomone, akivaizdžiai parodo, kad mūsų visuomenė 20-aisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais yra labai susiskaldžiusi, joje labai menkas visuomeninio solidarumo ir pilietiškumo jausmas. Bendruomenių daigai, kurie dygsta įvairiuose vietose, dar menkai tepalietė mūsų piliečius. Įdomu panagrinėti, kas ir kodėl nedalyvavo rinkimuose į ES parlamentą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija