2009 m. lapkričio 20 d.
Nr. 82
(1774)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Pažemintas
ir išaukštintas

Musulmono politiko
kalba Vyskupų Sinode

Ar atsikratysime
nepilnavertiškumo
komplekso

Munduro garbė

Tautinių vertybių
sąskaita nuolaidžiauti
nevalia

Evangelizacijos
tūkstantmečio
paminėjimas

Aprūpinimas maistu – moralės problema

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI bendrauja
su Jungtinių Tautų maisto
ir žemės ūkio organizacijos
viršūnių konferencijos dalyviais

Badas ir skurdas nėra neišvengiami

Romoje būstinę turinčios Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) viršūnių konferencijoje popiežius Benediktas XVI išdėstė Katalikų Bažnyčios požiūrį dėl globalinės bado problemos sprendimo. Statistinių tyrimų duomenimis, daugiau kaip milijardui pasaulio gyventojų trūksta maisto, o dėl nepakankamo maitinimosi kas šešios sekundės miršta kūdikis.


Apaštalinis nuncijus Telšiuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Apaštalinis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Luidžis Bonacis (kairėje)
po šv. Mišių seminarijos koplyčioje

Lapkričio 11 dieną Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje lankėsi Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luidžis Bonacis (Luigi Bonazzi). Popiežiaus Benedikto XVI pasiuntinys Pabaltijo šalims susitiko su kunigų seminarijos dėstytojais bei klierikais.

Susitiko su dėstytojais

Apaštalinis nuncijus Telšių vyskupijos kurijoje susitiko su Telšių vyskupu Jonu Boruta SJ, kurijos darbuotojais ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybe bei dėstytojais. Arkivyskupas priminęs, kad šie metai paskelbti Kunigų metais, kalbėjo apie kunigo misiją šių dienų pasaulyje ir kunigystės pašaukimo dovaną žmogui, kunigų tarpusavio bendrystės svarbą. Tarpusavio pagalba, supratimas ir vyskupo kaip tėvo vyskupijoje vaidmuo bei kunigų ryšys su savo ganytoju yra svarbūs momentai, į kuriuos svarbu nuolat atkreipti dėmesį. Nuncijus taip pat kalbėjo apie kunigų, dirbančių parapijose ir kunigų seminarijose, vaidmenį naujų pašaukimų į kunigystę ugdymui, atsakė į užduotus klausimus. Po susitikimo ir pokalbio su Telšių vyskupu ir kunigais Telšių kunigų seminarijos koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios.   


Paminėta Šv. Luko – medikų globėjo – diena

Džiuljeta Kulvietienė

Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias
už medikus ir jų pacientus aukojo
(iš kairės): kun. Artūras Kazlauskas,
kun. Vincas Kudirka, vyskupas Jonas
Ivanauskas ir g. kan. Juozas Gražulis

Kasmet spalio 18 dieną Bažnyčia mini gydytoją, apaštalo Pauliaus palydovą ir evangelistą šv. Luką, kurį medikai pagarbiai vadina savo profesijos globėju. Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) bendruomenė nuo 2005 m. pavasario turi šio šventojo vardu pavadintą koplyčią. Šiais metais Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias už visus medikus ir jų pacientus aukojo vyskupas Jonas Ivanauskas, jam talkino Kauno medicinos universiteto (KMU) ir jo klinikų kapelionai, giedojo KMUK moterų ansamblis „Kolegės“.


Atsinaujinimo diena „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“

Konferenciją „Dievo žodžio kelionė
per Lietuvą“ vedė ateitininkų
sendraugis Liutauras Serapinas

Spalio 18-ąją Kaune, VDU Didžiojoje salėje, vyko „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės surengta Atsinaujinimo diena „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“ Susirinko gausus būrys dalyvių į šią dieną iš visų Lietuvos regionų, atvyko ir daug jaunimo. Apie tūkstantis žmonių šlovino Viešpatį drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene ir iki pietų klausė dviejų konferencijų. Popietinį darbą grupelėse ir visą renginį džiaugsmingai užbaigė drauge švęsta Eucharistija, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo kun. Pijus Virginijus Eglinas OP ir kun. Mindaugas Pukštys.


Prisiminė bažnyčios statybą

Kazimiera Sipienė

Parapijos klebonas kanauninkas
Jonas Paulauskas prisiminė
statybos vargus

1941 m. birželio 22 dieną sudegus Gargždų bažnyčiai, buvo meldžiamasi mažoje, žemoje iš lentų sukaltoje bažnyčioje-barake. 1988 m. pavasarį Maskvoje gavus leidimą „rekonstruoti Gargždų maldos namus“, Telšių vyskupui pritarus, naujos bažnyčios statyba buvo patikėta 1988 metų birželio mėnesį į Gargždus paskirtam naujam klebonui kun. Jonui Paulauskui. Parengus projektą, 1989 metų pavasarį buvo pradėti statybos darbai.


Senosios Rūdos kaimo šviesuoliai

Dalija Ona PARNARAUSKIENĖ

Adelė ir Vytautas Martinaičiai
savo sodyboje. 2009 m.

Kazlų Rūdos girios paunksnėje išaugo daug Lietuvos šviesuolių – Dovydaičių, Paukščių ir trys Martinaičių šeimos kartos. XIX amžiuje tarp miškų įsikūrusiame Senosios Rūdos kaime (3 km nuo Kazlų Rūdos), kuris tęsėsi palei Pilvės upelį (Šešupės intaką), apsigyveno Nekodemo ir Ievos Martinaičių šeima. Didelėje Martinaičių šeimoje 1879 metais gimė ir sūnus Jurgis, su tėvais tėviškėje gyvenęs iki jų mirties. Jurgio ir Magdelenos šeimoje užaugo devyni vaikai: šeši sūnūs ir trys dukros. Net trys sūnūs tapo miškininkais, o dukra Magdelena Karčiauskienė – žymia mokslininke.


Juos globoja Rūpintojėlis

Dr. Aldona Kačerauskienė

Balčiūnų šeima prie Rūpintojėlio

Pasvaliečių kaimas yra vienas didžiausių kaimų Biržų rajone. Nuo rajono centro jis nutolęs 14 km į šiaurės vakarus. Nuo šiol pagrindinėje gatvėje esančią Teodoros Valerijos ir Algirdo Alfonso Balčiūnų sodybą puošia Rūpintojėlis, kurį liepos 4 dieną pašventino Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios klebonas kun. Eimantas Novikas. Rūpintojėlis pastatytas sodybos šeimininkės  Teodoros Valerijos 70-ojo jubiliejaus proga.


Krizės verpetai

Giedrius Grabauskas-Karoblis

Lapkričio 15 dieną Šalčininkų ir Šilalės-Šilutės apygardose vyko rinkimai į laisvas Seimo narių vietas. Šalčininkų apygardoje jau pirmajame ture Seimo nariu išrinktas Lenkų sąjungai atstovaujantis Šalčininkų rajono meras Leonardas Talmontas, o Šilalės-Šilutės apygardoje po dviejų savaičių vyks antrasis rinkimų turas, kuriame varžysis du pirmajame rinkimų ture daugiausiai balsų gavę kandidatai. Šalčininkų rinkimų apylinkėje pastebėta nemažai pažeidimų. Dieveniškių rinkimų apylinkėje rinkimų eigą stebėjusios TS-LKD partijai atstovaujančios stebėtojos Julija Iskevičienė ir Aurelija Kuicaitė pastebėjo, kad rinkėjai prieš balsavimą ir po balsavimo buvo vaišinami alkoholiniais gėrimais šalia esančiame bare. Po balsavimo kai kuriems rinkėjams Darbo partijos atstovai dalijo kuro korteles. Dieveniškių seniūnė, kuri kartu buvo ir apylinkės rinkimų komisijos stebėtoja, darė spaudimą rinkėjams, su jais neleistinai bendravo. Rinkimų komisijos nariai dažnai palikdavo savo darbo vietas, kalbino ir agitavo rinkėjus. Stebėtojų teigimu, kaimo vietovėse dažnai susidaro palankios sąlygos įvairiems pažeidimams, nes apylinkių rinkimų komisijos yra sudaromos iš seniūnijos darbuotojų. Stebėtojos pareikalavo anuliuoti rinkimų Dieveniškių apylinkėje rezultatus. Dabar nuo Vyriausiosios rinkimų komisijos priklauso, ar ji atsižvelgs į stebėtojų surastus pažeidimo faktus.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija