2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Sekmadienis Kvėdarnoje

Kvėdarnos klebonas kun. Juozas Rudys

Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje pirmąjį spalio sekmadienį per Votyvą tikybos mokytoja suorganizavo daug jaunimo. Klebonas kun. Juozas Rudys per Sumos pamokslą nuoširdžiai visus kvietė Kristaus Evangelijos žodžiais: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu… Ateikite, juk vakarais kalbame Rožinį. Jūs, tikintieji, eikite ir bendraukite su savo kaimynais, liudykite Kristų ir kvieskite bendrai maldai. Ateikite kartu!..“ Baigdamas pamokslą kun. J. Rudys pakartojo A. Vienuolio žodžius: „Kas nuo Dievo atstoja, prie to velnias pristoja!“

Daug gražių žodžių klebonas pasakė kviesdamas skaityti katalikišką spaudą, o ypač „XXI amžių“, pacitavo kai kuriuos straipsnius, ragino  bažnyčioje įsigyti spaudos.

Kvėdarnoje gražiai prižiūrimi ir globos namuose esantys seneliai. Žmonės, atsiliepdami į klebono kvietimą, dosniai šelpia šiuos namus daržovėmis ir kitais maisto produktais bei teikia paramą.

Bronislovas ZINKEVIČIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija