2010 m. lapkričio 5 d.
Nr. 80
(1865)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Rumunijoje vyskupas kankinys paskelbtas palaimintuoju

Palaimintasis vyskupas
Szilard Constantin Bogdanffy

Spalio 30-osios rytą šiaurės vakarų Rumunijoje Oradija mieste Dievo tarnas vyskupas Szilard Constantin Bogdanffy buvo paskelbtas palaimintuoju. Popiežiaus vardu Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas arkivyskupas Angelo Amato vadovavo iškilmingai beatifikacijos liturgijai. Mišioms vadovavo Vengrijos Estergomo ir Budapešto arkivyskupas kard. Peter Erdo.

Szilard Constantin Bogdanffy gimė 1911 m. vasario 21 dieną Šrna Bara kaime, Serbijos šiaurėje. Jo tėvai buvo vengrų kilmės mokytojai. Apie 1920 metus šeima persikėlė gyventi į Rumuniją. Baigęs Pijorų vienuolių vadovaujamą gimnaziją, 1929 metais įstojo į Oradijos kunigų seminariją, o 1934 metais gavo kunigystės šventimus. 1939 metais Rumunijos žandarai suėmė kunigą Bogdanffy ir išsiuntė iš šalies. Persikėlęs gyventi į Vengriją, Budapešto universitete baigė teologijos studijas ir 1940 metais vėl grįžo į Rumuniją. Čia buvo paskirtas dėstytoju Oradijos kunigų seminarijoje bei aplinkinėse mokyklose. Pasižymėjo ypatingu pedagoginiu talentu bei dideliu atsakomybės jausmu. Kartu su kitais seminarijos dėstytojais suteikė prieglobstį žydų kilmės jaunuoliams, juos įrašydami į teologijos studentų gretas. Tokiu būdu buvo išgelbėtas ne vienas žydas.

Po karo komunistų ateistinis režimas Rumunijoje uždarė visas kunigų seminarijas, vienuolynus bei katalikiškas mokyklas. 1947 metais vietos vyskupas Janos Scheffler kunigą Szilard Bogdanffy paskyrė savo sekretoriumi ir perkėlė į Satu Mare miestą. Po dvejų metų kunigas Szilard Bogdanffy slaptai buvo įšventintas vyskupu. Valdžia netrukus apie tai sužinojo ir naujajam vyskupui pasiūlė sukurti nacionalinę, nuo Romos nepriklausančią Katalikų Bažnyčią. Jaunas, vos 38 metų vyskupas atsisakė bendradarbiauti su komunistiniu režimu, todėl po kelių mėnesių buvo apkaltintas šalies išdavyste bei šnipinėjimu, suimtas ir uždarytas į Oradijos kalėjimą, kuriame išbuvo iki 1951 metų. Vėliau buvo blaškomas po kitus kalėjimus. Liudininkai vyskupą apibūdino kaip nuolankų ir kuklų, dosnų ir visada pasiruošusį padėti kitiems. Vyskupo Szilard Bogdanffy išlikusiuose užrašuose tik vienoje vietoje užsimenama, kad nuo 72 kirčių per pėdas buvo išnarinti kojų kaulai.

Kalinimo, priverstinio sunkaus darbo, ilgų tardymų ir kankinimų išsekintas 42 metų amžiaus vyskupas 1953 metais susirgo plaučių uždegimu. Sergantis vyskupas nebuvo gydomas, todėl tų pačių metų spalio 2 dieną Aiudo kalėjime mirė. Iki šiol nėra žinoma jo palaidojimo vieta, nes komunistinis režimas politinius kalinius laidodavo slapta bendrose kapavietėse. Palaimintasis vyskupas Szilard Constantin Bogdanffy paaukojo visą gyvenimą dėl Kristaus, nepalūžo ir liko ištikimas Romos Bažnyčiai.

Pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija