2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Naujajame Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendoriuje – šventieji

Inesė Ratnikaitė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis pristato savo nuotraukų
kalendorių Kaune, Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

Vasarį matome šv. Petro paveikslą
pagrindiniame Žagarės Šv. Petro
ir Povilo bažnyčios altoriuje

2012-aisiais Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis siūlo keliauti su šventaisiais. Jo naujojo nuotraukų kalendoriaus „Šventieji, melskite už mus!“ puslapius puošia šventojo ar šventosios paveikslo atvaizdas, šalia matyti bažnyčios, kurioje yra paveikslas, nuotrauka bei keli žodžiai, skatinantys susimąstyti, įžvelgti tikėjimo ir žemiškosios gyvenimo kelionės esmę. Nuotraukos kalendoriui rinktos peržvelgus daugybę šventųjų paveikslų, puošiančių įvairias Lietuvos bažnyčias, priklausančias visoms septynioms Lietuvos vyskupijoms. Pasirinkti nekasdieniški, neįprasti, įdomesni šventųjų vaizdai. „Žvelgdami į Meilę, spinduliuojančią nuo Kryžiaus, šventieji semdavosi stiprybės gyvenimo kelionėje ir mirties akivaizdoje, – sakė ganytojas, pristatydamas kalendorių tikintiesiems. Tą pačią stiprybę, tikėtina, pajusime versdami kalendoriaus puslapius.

Kalendoriaus viršelyje – šv. Kazimiero sarkofagas, esantis to paties pavadinimo koplyčioje Vilniaus Arkikatedroje. Nuotraukoje išryškėja nepaprastai gražiai, švelniai besišypsanti, atrodo, į patį Kazimierą žvelgianti švč. Mergelė Marija. Dažnai, lankantis koplyčioje, ši prie pat lubų esanti Marijos šypsena lieka nepastebėta.

Sausio mėnuo skirtas krikštui. „Krikšto sakramentas įveda į naują gyvenimą, todėl Naujuosius metus pradedame nuo Jono Krikštytojo, kuris rodo į Išganytoją“, – sako vyskupas, primindamas, jog Viešpačiui skirta augti, o mums – mažėti.

Vasarį matome šv. Petro paveikslą. Nors tai pagrindinio Žagarės Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altoriaus paveikslas, ne visi, lankę Žagarę, gali pasigirti jį matę. Jis atidengiamas tik atlaidų metu.

Rugpjūčio mėnesį iš kalendoriaus žvelgiančio šv. Roko paveikslas neįprastas tuo, kad dažnai šalia jo vaizduojamas žaizdas laižantis šunelis. Gargždų Švč. Trejybės bažnyčioje esančiame paveiksle žaizdomis rūpinasi angelas.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kurios atvaizdas puošia lapkričio mėnesį, yra sakiusi, kad jos pašaukimas – meilė ir gailestingumas, nes „vien Meilė žadina Bažnyčios narius veiklai. Ir jeigu Meilė užgestų, apaštalai neskelbtų Evangelijos, kankiniai atsisakytų lieti kraują...“. Šv. Teresėlės atrasta vieta Bažnyčioje – būti Meile.

Šventieji ne tik puošia, jie primena ir krikščioniškąsias pareigas. Rugsėjį šv. Vincentas Paulietis skatina rūpestį mažutėliais, našlaičiais, nelaimingaisiais. Gruodį šv. Steponas kalba apie atlaidumo svarbą. Gegužę šv. Jurgis ragina kovoti su nuodėmėmis. Ir kiekvieną mėnesį šventieji primena džiugiai eiti Dievo valios vykdymo keliu, nes, kaip rašo Šiaulių vyskupas E. Bartulis pirmajame kalendoriaus lape, „...tai – paties Dievo kiekvienam iš mūsų parinktas nuostabiausias kelias žemėje“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija