2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo

Lietuvos Respublikos Prezidentei J. E. Daliai Grybauskaitei

Jūsų Ekscelencija,

2011 metų gruodžio 16 dieną Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas priėmė sprendimą „dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo“, kuriuo įpareigojo vaiko globėją Neringą Venckienę perduoti globojamą vaiką jo motinai L. Stankūnaitei. Ši sprendimo dalis vykdytina skubiai, o jos įvykdymo terminą teisėjas nustatė savo nuožiūra, nesikreipdamas į vaiko psichologijos specialistus ir neturėdamas atitinkamos šių specialistų išvados. Taigi šis teisėjas galimai viršijo savo kompetenciją. Galimai pažeista ir Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencija, kuri nustato, kad turi būti atsižvelgiama ir į paties vaiko nuomonę. Teisėjas nesiėmė priemonių, kad užtikrintų šias vaiko teises.

Didelį nusistebėjimą kelia šiuo sprendimu nustatytas skubus vykdymas, nors įstatymai paprastai nustato teismų sprendimo apskundimo tvarką, ir šis konkretus sprendimas aukštesnės instancijos teismo (Panevėžio apygardos teismo) dar gali būti panaikintas, kaip vieną kartą jau ir atsitiko toje pačioje byloje. Tuomet vaiką tektų grąžinti į aplinką, iš kurios jis buvo išplėštas neįsiteisėjusiu teismo sprendimu.

Nors Kodekso 283 straipsnis nustato teismui teisę leisti skubiai vykdyti nutartį (sprendimą), kai „dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti“, tačiau tokių skubaus vykdymo pagrindų šioje byloje nėra. Vaikas trejus metus gyveno su savo globėja ir nėra nustatyta tokių aplinkybių, kurios verstų skubiai keisti vaiko gyvenamąją vietą. Šitaip galimai šiurkščiai pažeista teismo proceso dalyvių teisė į nešališką teismą, nes nebuvo užtikrinta proceso dalyvių teisė apeliuoti į aukštesnės instancijos teismus (ir tai buvo padaryta pakartotinai toje pačioje byloje, nepateikus aiškių tokio sprendimo motyvų).

Tačiau yra žinomos kitos aplinkybės – vadinamoji Kauno pedofilijos byla nėra baigta ir joje nėra galutinai nustatytas vaiko motinos L. Stankūnaitės vaidmuo. Dar daugiau, vaikas būtų perkeltas į akivaizdžiai pavojingą aplinką, nes L. Stankūnaitei netgi skirta asmens apsauga. Jei teisėjas Vitalijus Kondratjevas priėmė sprendimą net negavęs įstatymo reikalavimus atitinkančios specialistų išvados, nepatikrinęs numatomų vaiko gyvenamosios aplinkos sąlygų, prašome Jūsų Ekscelenciją svarstyti klausimą, ar šis teisėjas šiurkščiai nepažeidė vaiko teisių bei interesų, kuriuos gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Civilinio proceso kodeksas bei kiti įstatymai, ir ar šis teisėjas tuo nepažemino teisėjo vardo.

Mes, žemiau pasirašę Seimo nariai, manome, kad tokia teisėjo Vitalijaus Kondratjevo veika diskredituoja visą Lietuvos Respublikos teisėsaugą bei pačią valstybę, todėl prašome Jūsų Ekscelenciją, jei pasitvirtins aukščiau minėtos aplinkybės, šalinti šį teisėją iš pareigų ir imtis kitų Jūsų kompetenciją atitinkančių veiksmų, siekiant užtikrinti valstybės institucijų, pareigūnų bei tarnautojų veiklos teisėtumą, valstybės piliečių teises bei laisves, kiekvieno Lietuvos vaiko gerovę.

Gintaras SONGAILA,

Rytas KUPČINSKAS,
Seimo nariai

Vilnius, 2011 metų gruodžio 29 d.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija