2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Krikščionių vienybės siekis – kiekvieno Bažnyčios nario pareiga ir atsakomybė

Mindaugas BUIKA

Ekumenizmo istorijos pamokos dabarčiai

Praėjusi kasmetinė Maldos už krikščionių vienybę savaitė Vatikane išsiskyrė ne tiek svarbiais renginiais ir susitikimais, kiek paties ekumeninio proceso apmąstymu dabar plėtojamos naujosios evangelizacijos ir šiemet minimo Vatikano II Susirinkimo 50-mečio kontekste. Kadangi popiežiaus Benedikto XVI sausio 18 dienos bendroji trečiadienio audiencija sutapo su ekumeninės oktavos pradžia, tai tapo gera proga Šventajam Tėvui katechetiniame pokalbyje akcentuoti esminius krikščionių vienybės siekio uždavinius kristologinėje perspektyvoje.


Popiežiui pristatyti ėriukai, iš kurių vilnų aus palijus

Sausio 21-ąją Vatikano rūmuose pagerbta sena Romos Bažnyčios tradicija: Šv. Agnietės liturginio minėjimo dieną popiežiui Benediktui XVI buvo pristatyti keli ėriukai. Iš jų vilnų bus nuausti palijai, kuriais popiežius birželio 29-ąją, Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, apjuos naujuosius Bažnyčios arkivyskupus metropolitus. Palijaus uždėjimu simboliškai ženklinamas metropolijas valdančių ganytojų ryšys su Popiežiaus, Visuotinės Bažnyčios ganytojo, valdžia. Ėriukus, iš kurių vilnų audžiami palijai, tradiciškai augina vienuoliai trapistai iš Trijų Fontanų abatijos, esančios prie Lauryno kelio. Šeštadienio rytą ėriukai specialiomis apeigomis buvo palaiminti užkeliant ant altoriaus Šv. Agnietės bazilikoje prie Nomentanos kelio. Tada jie buvo pristatyti popiežiui Benediktui XVI ceremonijoje, vykusioje jo pirmtako popiežiaus Urbono VIII vardo koplyčioje Vatikane.


„Mano partija – Kristus“

Kun. Vytenis Vaškelis

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio gimimo Dangui diena (jis Viešpatyje ramiai užgeso 1927 metų sausio 27-ąją) ir jo garbei 2012 metų paskyrimas mus skatina iš naujo dvasiniu žvilgsniu pažvelgti į šią plačios širdies ir universalios krikščioniškos mąstysenos asmenybę. Plati žmogaus širdis – tai iki neužmatuojamų tolybių dieviškoms tiesoms atsivėrusi širdis (2 Kor 6, 13), kuri visada pasirengusi priimti net mažiausią Šventosios Dvasios dvelkimą, inspiruojantį nuolat „atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje“ (Ef 4, 23). Tik Kristaus Širdžiai visiškai pasiaukojusi žmogaus širdis gali tapti degančiu fakelu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija