2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Malda Laisvės gynėjams

Moterų ansamblis „Vakarė“. Centre –
klebonas kun. Vytenis Vaškelis

Sausio 13-osios vakare Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios varpų skambesys kvietė prisiminti ir pagerbti malda tuos žmones, kurie ant Tėvynės Laisvės aukuro paaukojo gyvybę. Tai jie mums dovanojo šią Laisvės dieną ir laisvą Lietuvą. Tai jie negailėdami savęs žengė į priekį iškėlę laisvės šauklį – vėliavą.

Bažnyčioje rimtis ir tyla. Kiekvieno parapijiečio lūpose maldos žodžiai. Tai padėka Dievui ir žmonėms, nepabūgusiems atstatytų prieš akis tankų vamzdžių, paruoštų šauti automatų, žvarbią 1991 metų sausio 13-osios naktį saugojusių dar labai trapią, laisvės ištroškusią Tėvynę Lietuvą.


Sausio 13-oji Punske

Filmo apie Lietuvos partizaną
A. Kraujelį autoriui Algimantui
Maceinai Lietuvių kultūros
namų direktorė įteikia dovanėlę

Kaip skelbia enciklopedijos, Punske, esančiame Lenkijos teritorijoje, gyvena apie 80 proc. lietuvių. Negali atsistebėti jų begaliniu noru išlaikyti tautiškas protėvių šaknis, nenutautėti kitos kalbos apsuptyje. Daugelis viešų užrašų Punske yra lietuviški, baigusius lietuviškąją gimnaziją savo vaikus tėvai tolesnėms studijoms siunčia į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Žmonės džiaugiasi antrus metus čia dirbančiu veikliu kunigu Egidijumi Kazlausku ir kiekvieną lietuvį sutinka kaip laukiamą svečią, mini nepamirštamas datas, svarbias Lietuvai.


Ten, kur eina laisvė

Pasvalio „Lėvens“ pagrindinės mokyklos bendruomenė aktyviai atsiliepė į Laisvės gynėjų dienos 21-ųjų metinių minėjimą. Mokiniai buvo ne tik stebėtojai, bet ir istorijos kūrėjai.

Vienas didžiausių šios svarbios dienos akcentų – aktyvus dalyvavimas visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-ąją nuo pat ryto mokyklos languose jau penktą kartą sužibo atminimo žvakutės laisvės gynėjams. Jas uždegė mokiniai kartu su mokytojais bei kitais mokyklos darbuotojais. Laisvės gynėjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute ir malda. Po akcijos klasėse prasidėjo pamokos, skirtos Laisvės gynėjų dienai: „Laisvė – Dievo dovana“, „Laisvės medžiai“, „Laisvės gynėjai“, „Sausio 13-oji“. Suskambo visų lūpose „Tautiška giesmė“ bei dainos apie kareivėlį, Lietuvą. Pamokų metų mokytojai bei mokiniai pasakojo savo, tėvų, senelių, giminaičių, pažįstamų prisiminimus apie šių dienų įvykius, stebėjo, kaip plazda žvakučių liepsnelės mokyklos bei įvairiose miestų ir vietovių vietose vienu metu, tarsi primindamos mūsų tautos vienybės giją – 1991 metų sausio 13-ąją dieną.


Pilietinė akcija dėl sovietinių simbolių ant Vytauto Didžiojo tilto

Pilietinės akcijos
„Būkime laisvi“ dalyvių grupė
ant Vytauto Didžiojo tilto

Sausio 13-ąją Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius organizavo pilietinę akciją „Būkime laisvi“ ant Vytauto Didžiojo tilto, ragindamas pašalinti sovietmečio herbus ir žvaigždes, esančius ant tilto pilonų. Akcijos metu prie Vytauto Didžiojo tilto pilonų plevėsavo Lietuvos trispalvė ir Kauno Sąjūdžio vėliava, buvo uždegtos žvakės Sausio 13-osios laisvės gynėjams atminti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija