2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Liberalas siūlo įteisinti eutanaziją

Liberalų ir centro sąjungos frakcijos atstovas Andrius Burba Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Eutanazijos įstatymo projektą ir jį lydinčius dokumentus. Pasak Seimo nario, ji  būtų atliekama mirtinai sergančio žmogaus prašymu, o eutanaziją atliekantis gydytojas turėtų būti įsitikinęs, kad pacientą vargina nuolatinės ir nepakeliamos fizinės ir dvasinės kančios, kurių neįmanoma palengvinti, ir kad jo valia dėl eutanazijos atlikimo nėra trumpalaikė. Parlamentaras tvirtina, jog Eutanazijos įstatymo priėmimas užpildytų teisinio reguliavimo trūkumą, kai nepagydomai sergančiam ir didelių fizinių ir dvasinių kančių kamuojamam ligoniui nėra galimybės atlikti eutanaziją, siekiant išvengti blogesnės būklės ir dar didesnių kančių, – aiškinamajame rašte sako A. Burba. Rašte teigiama, kad Europoje (Belgijoje, Liuksemburge bei Nyderlanduose) eutanazija visiškai legalizuota, leidžiama tiek aktyvioji, tiek pasyvioji: „Nepaisant spartaus medicinos mokslo progreso ir svarbių laimėjimų, vis dar esti ligų bei tam tikrų ligų formų ar stadijų, kuriomis sergantiems pacientams gydymas arba nepadeda, arba yra veiksmingas tik minimaliai. Manytina, jog tokia situacija, kai sunkaus fizinio ir (ar) dvasinio skausmo kamuojamam pacientui nėra suteikiama galimybė ramiai ir oriai nutraukti gyvenimą, yra netoleruotina ir keistina“, – sako A. Burba.


Apie pono Poligrafo galias

Lina ŠALNA

Melo detektorius, vadinamas poligrafu, sukėlė sunkias pasekmes. Apie kai kurias jau rašėme. Bet galima dar pridurti ir pabrėžti svarbesnes iš jų, ypač po to, kai Seimo Antikorupcinė komisija, vadovaujama Ligito Kernagio, praėjusį penktadienį vis dėlto paskelbė savo išvadas dėl susidariusios padėties po Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovų atleidimo. Šis konfliktas suskaldė valdančiąją koaliciją taip, kad iškilo grėsmė jos egzistavimui. Kartu karštligiškai ieškoma būdų, kaip atstatyti status quo, buvusį iki konflikto pradžios. Nors tai faktiškai neįmanoma ir dėl psichologinių aplinkybių, ir dėl įstatymų ribotumo, ir dėl politinės valios stokos, ir dėl daugybės vektorių, susidariusių šioje byloje. Suskaldyta ir visuomenė – viena jos dalis, kurios niekaip neįtarsi pataikavimu konservatoriams, gina atleistuosius FNTT vadus ir, jau surengusi mitingą prie Prezidentūros, kovo 17 dieną rengia naują mitingą prie Seimo, kita – visapusiškai įsitikinusi, kad „tamsios jėgos“ puola Prezidentę, ir beveik pasirengusios skelbti jai apkaltą. Viso to pradžia – nedidelis prietaisas, vadinamas poligrafu, kuriuo buvo tikrinamas FNTT vado pavaduotojas ir davė neigiamus rezultatus – nors jo patikimumas priklauso nuo labai daug ko. Net nuo klausimų sudėliojimo vienam ar kitam apklausiamajam.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija