2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pristatytas naujas vyskupo nuotraukų kalendorius

Inesė Ratnikaitė

Spalio 26 dieną Šiaulių universiteto bibliotekoje pristatytas Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotraukų kalendorius 2013 metams. Šis – jau septintasis (pirmas išleistas 2007 metų kalendorius „Kryžiai Europos kalnuose“) – Šiaulių vyskupo nuotraukų kalendorius, skirtas angelams, pavadintas „Dievo angelai – mūsų sargai“. Pristatymą pilnoje bibliotekos salėje pradėjo Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, vadovaujamas Rolandos Kalakauskienės. Vakaro metu skambėjusios ansamblio giesmės priminė angelų artumą ir didybę, jų žinią, nešamą žmogui.

Renginį režisavusi ir jį vedusi Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė papasakojo apie pačius angelus. Kiekvienas žmogus, anot režisierės, turi savo angelą sargą, kuris jį lydi nuo pat sielos užgimimo motinos įsčiose iki mirties.

Šiaulių vyskupas E. Bartulis kalendoriaus pristatymą pradėjo įžvalga: „Kiek daug mūsų šiandien susirinko, salėje – apie 200 žmonių, dar tiek pat angelų. Pasveikinkime savo kaimynų angelus“. Taip sukurta džiugi, bičiuliška nuotaika. Didelį angelų vaidmenį mūsų gyvenimuose, anot ganytojo, rodo tai, kad jie Šventajame Rašte minimi net 220 kartų. Kalendorius ir jo pristatymo renginys padėjo prisiminti jų reikšmę bei, kaip sakė ganytojas, atgaivinti bendravimą su jais. Kiekvieno mėnesio nuotraukoje užfiksuotas skirtingų Lietuvos bažnyčių altorių ar kupolų skliautų fragmentas. Pristatydamas juos vyskupas ne tik kalbėjo apie angelus, bet skyrė laiko ir katechezei. Priminta Eucharistijos didybė ir Komunijos priėmimo svarba, Krikšto sakramento reikšmė, Kristaus atsimainymo teikiama žinia, Kryžiaus simbolika ir Rožinio maldos nauda, Viešpaties garbinimo aktualumas ir daugelis kitų dalykų, sudarančių mūsų tikėjimo esmę. Angelai kalendoriuje supa Švč. Trejybę, Nukryžiuotąjį ar Švč. Jėzaus širdį, akcentuoja Kristaus Atsimainymą, Kančią, išreiškia Jėzaus monogramą ar vainikuoja šv. Brunoną Bonifacą. Daugelis jų – šalia Švč. Mergelės Marijos. Kiekvienas vaizdas siejamas su pagrindine to mėnesio švente ar vykstančiomis pamaldomis. Pavyzdžiui, kovo mėnesį – Gavėnios ir Verbų sekmadienių metu – regėsime angelus, žvelgiančius į Kristaus kančią. Spalį Rožinio maldas mąstyti padės angelai, šlovinantys Švč. Mergelę Mariją, Rožinio karalienę. Nuotraukose užfiksuoti fragmentai yra tiek iš gerai žinomų didžiųjų Lietuvos miestų ar gausiai atlaidų metu lankomų, tiek mažiau žinomų bažnyčių – Salantų, Kėdainių, Simno, Vilniaus, Videniškių, Prienų, Pažaislio, Tytuvėnų, Kražių, Troškūnų. Galime matyti džiugius, liūdnus, susimąsčiusius, garbinančius, besistebinčius angelų veidus. Pirmame kalendoriaus lape – „Ugninga malda į šventuosius angelus“, senovinė „Septynių šventųjų palaiminimų“ malda, Šiaulių vyskupo pamąstymas su autografu.

Nepaisant to, po renginio nusidriekė gana ilga eilutė prie ganytojo. Kalendorius įsigiję žmonės prašė pasirašyti ir kalendorių skirti asmeniškai jiems ar jų artimiesiems. Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas sakė, jog kalendorių įteiks mieste viešintiems vieno Vokietijos miesto atstovams. Meras pabrėžė, kad daugelį metų dalyvauja kalendorių pristatymuose. „Tai ne tik kalendorius, bet ir mūsų tikėjimo pamatai“, – sakė Šiaulių miesto meras. Vakaras baigtas tradicine visiems puikiai žinoma ir vienybei skatinančia giesme.

Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukų kalendorius pristatomas ir kitur.

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija