2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kardinolas A. J. Bačkis – Nepaprastasis Popiežiaus pasiuntinys Kijeve

Popiežius Pranciškus paskyrė Vilniaus arkivyskupą emeritą kardinolą Audrį Juozą Bačkį savo nepaprastuoju pasiuntiniu į Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmes. Kijevo Rusia oficialiai buvo pakrikštyta 988 metais kunigaikščio Vladimiro Didžiojo iniciatyva. Kijevo Rusios krikšto jubiliejaus iškilmės įvyks Kijeve rugpjūčio 17 ir 18 dienomis. Kard. A. J. Bačkis Šventojo Tėvo vardu vadovaus Kijevo Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmėms, perduos Popiežiaus žinią Ukrainos Katalikų Bažnyčiai ir jo Apaštališkąjį palaiminimą.

Ukrainos Katalikų Bažnyčia susideda iš dviejų tradicijų: Vakarų ir Rytų. Didesnė dalis Ukrainos katalikų priklauso Rytų Bažnyčiai, kuri laikosi graikiškos arba bizantiškos liturgijos. Likusieji, priklausantys Vakarų tradicijos bendruomenei, liturgijoje naudoja Romos lotyniškas apeigas.

Popiežius Jonas Paulius II prieš dešimtmetį Romoje apsilankiusiems Ukrainos katalikų ganytojams paminėjo Kijevo Rusios krikšto svarbą, Ukrainą pavadino katalikybės pasienio kraštu pažymėdamas, jog dvi viena šalia kitos vienoje Bažnyčioje gyvuojančios liturginės tradicijos yra ne prieštaravimas, o Bažnyčią praturtinanti įvairovė. Ukraina yra visos Rytų Europos krikščionybės lopšys. Ukrainos ganytojams tenka darbuotis Bažnyčios „laboratorijoje“, kurioje sugyvena rytų krikščionybės ir lotynų krikščionybės tradicijos. „Savo įnašu abi jos dailina vienintelės Kristaus Bažnyčios veidą“, – sakė pal. Jonas Paulius II. Popiežius tada pažymėjo, kad Ukrainos Katalikų Bažnyčia „savo istorija ir savo kankinių krauju yra pašaukta negailėdama jėgų darbuotis vardan visų krikščionių vienybės“.

Pal. popiežius Jonas Paulius II lankėsi Ukrainoje 2001 metais.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija