2013 m. birželio 21 d.    
Nr. 25
(2049)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaip nuogu užpakaliu – į dilgėles

Gintaras Visockas

Dabar, kai viešojoje erdvėje vis labiau aktualizuojami seksualiniai reikalai, – puiki proga prisiminti vieną, man regis, iškalbingą atvejį, beje, bylojantį, kad įmanoma mums visiems taikiai sugyventi. Atgimimo pradžioje, jau akivaizdžiai žlungant sovietų imperijai ir į Lietuvą vis drąsiau plūstant vakarietiškoms laisvėms, dirbdamas viename literatūrinio pobūdžio leidinyje susipažinau su intelektualu, rašančiu prasmingas recenzijas apie vienos svarbios meno šakos kūrinius. Tai buvo neišvengiama. Intelektualas kiekvieną savaitę į redakciją atnešdavo savo recenzijų. Jos buvo gilios, žaismingos, informatyvios, todėl jis tapo dažnu redakcijoje spontaniškai kylančių diskusijų dalyviu. Šių eilučių autoriui irgi būdavo didelė garbė, kai intelektualas leisdavosi į rimtus svarstymus, su antrojo kurso žurnalistikos specialybės studentu dažnai dalyvaudavo redakcijos gamybiniuose pasitarimuose. Taigi šnekučiuodavomės apie viską – literatūrą, kiną, Lietuvą, jaunimą, prancūzišką vyną... Nesiginčydavome tik dėl seksualinių orientacijų. Kad tas išsilavinęs eruditas yra kitokios seksualinės pakraipos, pajutau greitai, nors apie tai, privalau pabrėžti, niekas niekad redakcijoje neužsiminė nei žodeliu, nei gestu, o jis niekam nerodė jokių užuominų. Tiesiog mes visi žinojome tą paslaptį, bet niekad nei garsiai, nei pusbalsiu apie tai neužsimindavome, net tada, kai gausi redakcijos darbuotojų grupė išvyko į kelių dienų ekskursiją Lenkijon. Taip nutiko, kad man su minėtu meno kritiku teko gyventi viename viešbučio kambaryje. Bet tiek jis, tiek aš, tiek ir visi kiti elgėmės itin korektiškai – jokių šyptelėjimų, jokių kryptelėjimų. Todėl ir išlikome kolegomis. Jis nebruko man savo seksualinių nuostatų, o aš jam – savo požiūrio į lyčių santykius. O juk galėjome labai greitai ir mirtinai susipykti, jei tik jis būtų pabandęs primesti man savo elgseną arba aš būčiau bandęs „atvesti jį į doros kelią“. Taigi visi puikiai suvokėme, kad šiuo atveju tyla – pats išmintingiausias pasirinkimas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija