2013 m. birželio 28 d.    
Nr. 26
(2050)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėjo skaudžią datą

Prie paminklo prisimenant tremtinius

Birželio 14-osios sekmadienį Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Sumos metu buvo meldžiamasi, paminint Gedulo ir vilties dieną, kai ankstų birželio 14-osios rytą prasidėjo lietuvių tautos tragedija – žmonių tremtis į atokiausius ir šalčiausius Rusijos kraštus. Paminėti šią tragišką, kupiną kančių ir mirčių datą į šv. Mišias susirinko nemažai šilališkių. Pamaldose dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės skyriaus nariai ir pasikeisdami budėjo Garbės sargyboje prie pagarbiai bažnyčioje išstatytų vėliavų. Dalyvavo Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas. Šv. Mišias aukojo Šilalės klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, dalyvaujant gausiam būriui adorančių, kurias paruošė ilgametė bažnyčios darbuotoja Irena Judeikienė. Būrelis jaunuolių atliko ministrantų pareigas. Darniai giedojo Šilalės bažnyčios choras, vadovaujamas Antano Kazlausko. Dekanas kan. dr. A. Genutis homilijoje išreiškė mintį, jog ši baisi praeitis daugiau nebepasikartos. Belieka tik melstis ir, kaip tautai, būti vieningiems ir budriems.

Po šv. Mišių visi kartu rimti ir susikaupę pasuko į netoli bažnyčios esančias Šilalės parapijos kapines. Čia prie didingo paminklo negrįžusiems iš tremties, buvo uždegtos žvakutės, padėtos gėlės, trumpais pasisakymais buvo išlietas skausmas dėl jų netekties. Kalbėjo visiems gerai žinoma politinė kalinė, tremtinė, prelato Antano Rubšio sesuo, poetė Teresė Rubšytė-Ūksienė, kiti buvę tremtiniai, LPKTS Šilalės skyriaus vadovai bei nariai. Vienas iš jų – Antanas Rašinskas – apžvelgė negrįžusiųjų iš tremties statistiką. Meras Jonas Gudauskas ir klebonas kan. dr. A. Genutis išreiškė gilią užuojautą negrįžusiems iš tremties, tikėdamiesi, jog tai nepasikartos, jeigu mes branginsime ir mylėsime savo gimtąjį kraštą – Lietuvą.

Po visų pasisakymų gedulingas giesmes ir graudžias lyrines tremtinių dainas atliko Šilalės kultūros centro moterų ansamblis „Sidabrinė gija“, vadovaujamas Natalijos Taurinskienės. Režisierė ir skaitovė Loreta Bartkutė paskaitė naujausią poetės T. Ūksienės sukurtą eilėraštį apie tremtį ir laisvą Lietuvą.

Pranciškus Žukauskas

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija